От организацията Антикорупционен фонд призовават в открито писмо до новия парламент да се направи пълна проверка на КПКОНПИ (за разлика примерно от прокуратурата и главния прокурор, комисията е подчинена на Народното събрание, б.р.). Оттам предлагат НС да се занимае с 10 въпроса, свързани с оглавяваната от Сотир Цацаров КПКОНПИ.

"... Смятаме за изключително важно, наред с това тя (комисията, б.р.) да бъде реформирана, да се направи и детайлен анализ какъв точно е реалният ефект от нейната работа до този момент. Този анализ трябва да даде ясен отговор на простия въпрос: за какво данъкоплатците издържат такъв специализиран орган?", пишат от организацията, която е в открита война с Цацаров, след като разпространи тайни записи, в които включително се споменава неговото име.

Сред въпросите има такива като: какви са резултатите от оперативната дейност на Комисията? След първоначални предпроцесуални действия колко са образуваните разследвания, по колко от тях са внесени обвинителни актове и колко са осъдените лица? Колко е реално отнетото имущество в полза на държавата? Защо има отнемани „на хартия“ имущества, които обаче фактически липсват? Има ли в Комисията производства “на трупчета“? Има ли систематично прилагане на методологията за проверки на съответствие между реално и декларирано имуществено състояние? Или има “творческо” прилагане с цел постигане на предварително зададена цел? и т.н.

Ето и пълния текст:

Открито писмо на АКФ до народните представители от 47-то Народно събрание: Настояваме за задълбочена проверка на дейността на КПКОНПИ

02.12.2021

Уважаеми народни представители, 

Уважаеми председатели на парламентарни групи,

В качеството ни на антикорупционна гражданска организация от Фондация „Антикорупционен фонд“ наблюдаваме отблизо работата на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) още от нейното учредяване. Въз основа на нашите наблюдения смятаме за изключително важно, наред с това тя да бъде реформирана, да се направи и детайлен анализ какъв точно е реалният ефект от нейната работа до този момент. Този анализ трябва да даде ясен отговор на простия въпрос: за какво данъкоплатците издържат такъв специализиран орган?

Призоваваме акцент да бъде поставен върху следните десет важни въпроса:

Какви са резултатите от оперативната дейност на Комисията? След първоначални предпроцесуални действия колко са образуваните разследвания, по колко от тях са внесени обвинителни актове и колко са осъдените лица? С други думи, колко корупционни престъпления са разкрили служителите на Комисията и извършителите на колко от тях са били осъдени?

Колко производства за отнемане на незаконно придобито имущество са образувани? По колко от тях има наложени обезпечения, по колко от тях има съдебни решения за отнемане на имущество?

Колко е реално отнетото имущество в полза на държавата? Защо има отнемани „на хартия“ имущества, които обаче фактически липсват и на практика държавата не е получила нищо?

Има ли в Комисията производства “на трупчета“, оставени продължително време без движение и без видимо обяснение? Има ли производства “с приоритет”, които се задействат необичайно бързо спрямо сходни дела? 

Има ли в деловодната система на Комисията готови експертни решения по политически чувствителни казуси, които не се докладват за решаване?

Има ли систематично прилагане на методологията за проверки на съответствие между реално и декларирано имуществено състояние? Или има “творческо” прилагане с цел постигане на предварително зададена цел? 

Има ли практика на предварително зададени устни насоки от ръководството на Комисията за начина на решаване на определени производства?

Има ли прехвърляне на политически чувствителни преписки от София към по-малки териториални дирекции с цел по-лесно положително становище? И как се обясняват “изнесените” заседания на Комисията извън София при решаване на определени чувствителни преписки с политически оттенък?

Има ли селективност при запориране на проследени активи при една и съща фактическа обстановка и една и съща преписка? Как по важни проверки с много замесени физически и юридически лица едни се оказват запорирани, а други - не? 

Има ли случаи на необяснимо вдигане на запори върху активи при наличие на осъдителни присъди на лица? 

Уважаеми народни представители, 

Смятаме, че всяка институция трябва да бъде готова за щателна проверка и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество не е изключение от това. Отговорите на горните въпроси ще покажат дали КПКОНПИ е изпълнила своите функции или се е превърнала в институционална бухалка за овладяване на политици и медии.

Антикорупционният фонд ще внесе настоящото писмо в деловодството на 47-то Народното събрание и ще настоява за позиция по искането за задълбочена проверка на КПКОНПИ от страна на всички парламентарни групи.

С уважение, 

 

 

Бойко Станкушев, 

Директор на Фондация „Антикорупционен фонд“