Младите поколения в България не знаят какво значи руски войски на своя територия.

Младите поколения в България не разбират какво означава да те управляват българи, които са марионетки на великодържавен имперски проект.

Младите поколения в България не владеят руски език, нямат особен афинитет към руска култура и литература, не познават трагедията на поколения руски интелектуалци или просто почтени хора, които са системни жертви на евразийския властови примитивизъм, жестокост и бруталност.

Младите поколения в България трябва да бъдат информирани от своите бащи и дядовци какво означава да те управлява великодържавна Русия и - още по-зле - нейните български русофилски мекерета.

Преди много години (през 70-те) мой познат посети Бигорския манастир Свети Йоан близо до Дебър. Старият клисар го попитал откъде идват. "От България", отговорил нашенецът.

"О-о, България, промълвил старецът. Бяхте голяма сила, но Русия ви разсипа, разруши ви до основа."

Сетих се за тази история когато гледах руските танкове да стрелят по площадите на Алмати.

Коментарът е от профила на Огнян Минчев във фейсбук. Заглавието е на редакцията