Сотир Стефанов Цацаров - така се казва най-"новият" прокурор във Върховна касационна прокуратура.

Това стана факт с единодушните 10:0 гласа на Прокрорската колегия на ВСС днес.

Днес бе докладвано, че "е постъпила молба" (без да стане ясно кога) от Цацаров да бъде възстановен като магистрат - нещо, което му се полага по закон.

В нея той посочва, че на дата 18 декември 2019 г. е освободен като прокурор (считано от 20 декември с.г.), защото е избран за председател на КПКОПИ.

Дотогава е бил именно "прокурор във ВКП, с ранг - прокурор във ВКП и ВАП" - най-високия възможен.

Днес Огнян Дамянов изчете, че са обсъдили вчера в Комисията по атестиране и конкурси и след молбата "за предсрочно прекратяване на правоотношението" на Цацаров, която е подал на 17 януари пред Народното събрание, той моли да бъде възстановен като прокурор във Върховна прокуратура.

Времето в комисията ще му бъде зачетено за магистратски юридически стаж.

Интересно стои въпросът с отнетия от ДАНС достъп до класифицирани докумети на Цацаров. Той ще има отново частичен - не целия, но на принципа "необходимо да се знае", по конкретни дела.

Въпреки че в този случай може да има конкуренция на допуска - от една страна е признат за ненадежден да гледа документи с гриф "строго секретно" и оттам не може да изпълнява едната служба. От друга страна поради естеството на другата служба - магистратска, конкретно прокурорска, ще може да наднича в "строго секретно", по разпределени му дела.

В миналото конкретно за "допуска" на магистратите, и то дори не на тях, а за членовете на ВСС, имаше скандал - когато като вътрешен министър Цветан Цветанов ги задължи чрез промени в ЗСВ да минават проверка за надеждност в ДАНС, за да четат секретни данни. Накрая това не се прие, но по това време Ясен Тодоров и Галя Георгиева - единствените членове на ВСС, които имаха допуск, ходеха да четат секретни документи, когато това се наложи.