По време на четвъртата COVID вълна през последното тримесечие на 2021 г. има ръст с 15 099 на всички смъртни случаи в България спрямо предишните три месеца - т.е. юли, август и септември, когато епидемичната обстановка беше сравнително спокойна.

Това сочат данните за общата смъртност в страната на Националния статистически инстутит, огласени в четвъртък.

В този период дневно имаше мрачни рекорди с над 300 починали дневно от COVID. Данните отново потвърждават, че пиковете в броя на всички починали в България следват епидемичните вълни на коронавируса.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. (40-та - 52-ра седмица вкл.) броят на умрелите лица е 45 812, а коефициентът на обща смъртност - 26,7‰. Смъртността при мъжете е по-висока (28,2‰) в сравнение с тази при жените (25,4‰).

Спрямо същия период на 2020 г. (когато беше втората вълна на коронавируса) смъртните случаи се увеличават с 1841, или с 4,2%, докато спрямо третото тримесечие на 2021 г. ръстът е с 15 099, или с 49,2%, отчитат от НСИ.

Най-висока смъртност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 44-ата седмица (1 ноември - 7 ноември) - 4139 души, или 31,4 на 1000 души от средногодишното население. Най-малко смъртни случаи има през 52-рата седмица - 3000 души, или 22,8 промила.

Прирастът на смъртните случаи по седмици през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо средноседмичните стойности за периода 2016 - 2020 г. е с най-висока положителна стойност през 44-ата седмица - 1943 случая, или смъртността нараства с 88,5 на сто спрямо базовия период (2016 - 2020 г.).

През четвъртото тримесечие на периода 2016 - 2021 г. възрастовото разпределение на починалите се запазва сравнително еднакво в групите до 69 навършени години. Наблюдава се нарастване на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 70 до 79 години.

В 19 области на страната има ръст в абсолютния брой на починалите през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година. С най-висок прираст са областите Видин (19,7 на сто), Перник (12,8 на сто), Варна (12,7 на сто), Добрич (12,4 на сто) и София - столица (11,2 на сто). В останалите девет области има спад в броя на починалите. С най-голям спад са областите Смолян (-8,9 на сто), Разград (-6,1 на сто), Търговище (-4,4 на сто), Силистра (-3,7 на сто) и Шумен (-3,5 на сто)

С най-голям ръст на починалите през този период спрямо предните три месеца на 2021 г. са областите Видин (87,9 на сто), Монтана (83,6 на сто) и Кюстендил (70,5 на сто). С най-малко увеличение са областите Търговище (21,2 на сто), Кърджали (23,9 на сто) и Бургас (31,9 на сто).