Борислав Сарафов - зам.главен прокурор и директор на НСлС, е автор на шестото поред открито писмо, декларация, право на отговор или просто критика срещу критиците на прокуратурата, спецорганите и т.н.

Невижданата епистоларна активност идва в рамките само на 3 работни дни - понделник, сряда и днес. В тях имаше декларации на прокуратурата срещу Милен Матеев, срещу премиера Кирил Петков, срещу журналиста Атанас Чобанов, на прокурорската колегия - срещу партиите, искащи оставката на Иван Гешев и на спецсъда - срещу Лена Бориславова.

Та, Борислав Сарафов (от името на 439 следователи) пише в открито писмо до правосъдната министърка Надежда Йорданова и до Комисията по конституционни и правни въпроси в 47-то НС, че има желание за участие в работни групи за обсъждане на законодателни промени.

Това свое желание той изразява върху 3 страници текст. Сарафов заявява, че е "длъжен да осъществява непрекъснат мониторинг както на нормативнаа уредба, така и на съдебната практика по наказателни дела и на прблемите..."

Сарафов също така "изразява своето желание за осъществяване на пълноценно и прагматично взаимодействие..."

"Очевидно обществото днес с особена острота поставя въпросът за необходимостта от съдебна реформа", пише директорът на НСлС, като някой читател може би ще съзре известна арогантност и сарказъм (пълният член е на автора, б.р.).

Но не спира дотук:

"Оценявайки високо Вашите експертни познания и опит, бих искал те да бъдат допълнени с практчиеските ни познания относно своеобразната работа „на терен“, с нейните предизвикателства и възникващи проблеми, които биха могли да бъдат отстранени чрез законодателни промени.

Смятам, че представяйки нашата гледна точка, базирана на академичните ни и емпирични познания, бихме имали реален принос за намиране и утвърждаване на механизми, които да гарантират провеждането на справедлив, ефективен и оптимално протичащ във времето наказателен процес."

Затова той иска (говорейки в "ние"-форма) "да получим достъп до участие този обществен дебат", както и във всички работни групи, които ще променят Закона за съдебната власт, НК и НПК.

Борислав Сарафов е спокоен, че само така ще се гарантира "правото на уважаемите народни представители да направят своя информиран избор при упражняване правото им на глас в ресорните комисии и в пленарна зала".

---

Бел. ред. - в "Уикипедия" четем следното:

„Нито ден без ред“ (на латински: Nulla dies sine linea) в действителност произлиза от по-старата древногръцка фраза със същия съвет: пишете всекидневно (τήμερον οὐδεμίαν γραμμὴν ἤγαγον).

Оригинала на писмото може да бъде прочетен тук.