Със заповед на министър-председателя Кирил Петков бяха създадени четири междуведомствени работни групи за сътрудничество с Република Северна Македония, съобщиха от пресцентъра на МС.

В междуведомствената работна група за сътрудничество с Република Северна Македония в областите икономика, търговия и иновации съпредседатели са заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката Корнелия Нинова, заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. За членове на работната група са определени представители на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на земеделието, Министерството на външните работи и на администрацията на Министерския съвет. 

Съпредседатели на междуведомствената работна група за сътрудничество с Република Северна Македония в областите инфраструктура, транспорт и свързаност са заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев и министърът на енергетиката Александър Николов. За членове на работната група са определени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на енергетиката, Министерството на външните работи и на администрацията на Министерския съвет.

Създадената междуведомствена работна група за сътрудничество с Република Северна Македония в областите европейско сътрудничество – зелен преход и дигитална трансформация, и върховенство на закона има за съпредседатели заместник министър-председателят по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, заместник министър-председателят по ефективно управление Калина Константинова и министърът на правосъдието Надежда Йорданова. Като членове в работната група участват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на правосъдието, Министерството на електронното управление, Министерството на външните работи и на администрацията на Министерския съвет. 

В междуведомствената работна група за сътрудничество с Република Северна Македония в областите култура, наука и образование и младеж съпредседатели са министърът на образованието и науката Николай Денков, министърът на културата Атанас Атанасов, министърът на туризма Христо Проданов и министърът на младежта и спорта Радостин Василев. За членове на работната група са определени представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта и на администрацията на Министерския съвет. 

Съгласно заповедта съпредседателите на всяка една от работните групи председателстват заседанията на съответната работна група на ротационен принцип по компетентност в съответствие с темите от дневния ред. 

РСМ също определи своите членове на работни групи.