След полицаите и надзирателите се готвят да излязат на ефективен протест, защото са разочаровани от бюджет 2022 г. Утре на извънредно заседание Управителният съвет на Синдиката на служителите в затворите в България ще решава как да се стачкува.

Основни въпроси за обсъждане ще  са Бюджет 2022г. и общата политика по доходите в сектора за сигурност. Ще бъде обсъдена необходимостта от преминаване от протестна готовност към ефективен протест и възможностите за ускоряване на реформа в пенитенциарната система и службата за охрана на съдебната власт, пише Ясен Тодоров, председател на синдиката, до неговите членове.

Служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" протестират от години заради ниското заплащане, лошите условия на труд и символичните бонуси за дежурства, порцион и извънреден труд. Те бяха искали заедно с колегите си от Главна дирекция "Охрана" (служителите, които охраняват съдебните сгради) да получат и статут на полицейски служители, като станат съдебна полиция. 

Днес те са написали и отворено писмо до правосъдната министърка Надежда Йорданова (ДБ), в което я поздравяват за решението да се направи функционален анализ на ГДИН и ГДО и да се приемат стандарти за охрана и сигурност. И я предупреждават да не постъпва като партийния си началник Христо Иванов, който бе единственият правосъден министър (тогава Йорданова бе началник на политическия му кабинет), съкратил служители в затворите през 2015 г., като закри цели 550 щата и изправи цялата система на нокти:

"Според нас системата на българските затвори е в перманентна криза, крайно подценявана и ресурсно осигурявана неадекватно на изискванията и завишените служебни задължения към работещите. Това от своя страна е причина да настояваме за постигане на политически консенсус между законодателна и изпълнителна власт, с цел преодоляване на пагубното схващане, че персоналът, зает в сектора за сигурност, е само разход за държавата. 

Обръщаме внимание, че системата на затворите все още носи последствията на така наречената „оптимизация“ на щатната численост от 2015-та г., която беше извършена без нужния предварителен анализ, създаде предпоставки за съдебни искове от страна на съкратените служители, а резултата противно на целта беше намаляване на щата, на надзорния състав.

Припомняме още, че през април 2018-та година, след демонстративно бягство на двама лишени от свобода от затвора в София и в резултат на исканията и протестите на Синдикат на служителите в затворите в България, подкрепени от всички работещи, Министерството на правосъдието на национално съвещание с началниците на затвори в страната и ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ обсъди спешни мерки за подобряване на работата в затворите и местата за лишаване от свобода, които просъществуваха само като обещания с политически привкус. Не бяха оповестени резултатите от направения анализ, не се предприеха необходимите промени."