Министърката на правосъдието Надежда Йорданова внесе във ВСС предложението за оставката на главния прокурор Иван Гешев. Мотивите -  "тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт".

Това съобщи самата тя във фейсбук.

"Току-що официално внесох за разглеждане от пленума на Висшия съдебен съвет предложение за освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за съдебната власт", написа Йорданова.

Тя е предоставила девет нови обстоятелства, с които обосновава искането си. 

Те са свързани с:

- поредицата на Антикорупционния фонд - „Осемте джуджета“;
- случаи на полицейско насилие по време на протестите през лятото на 2020 година;
- искането за снемане на имунитета на Елена Йончева;
- публично изразеното съмнение от страна на Главния прокурор за възможно манипулиране на системата за случайно разпределение на делата в съдилищата;
- делото срещу Евгения и Николай Баневи;
- сигнала от бившия съдружник в „Жоси“ ООД Георги Цолов Георгиев за „открадването“ на дружеството и палеж на семейната му къща;
- неуважително, подигравателно и враждебно отношение към неправителствени организации, отделни личности и юридически общности, които изразяват становища;
- обстоятелството, че главният прокурор е утвърдил указания при образуване на досъдебни производства за умишлени престъпления по транспорта да се предприемат действия за изземване на превозното средство като веществено доказателство;
- случая „Гебрев“

В началото на февруари Конституционният съд постанови, че правосъдният министър може да иска предсрочното освобождаване на главния прокурор, на председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд.  Така КС се произнесе с тълкувателно решение по делото, образувано по искане на Янаки Стоилов, докато беше правосъден министър в първия служебен кабинет "Янев".

По-късно в предаването "Още от деня" по БНТ Надежда Йорданова обясни, че не е включила в искането до Гешев случая с кюлчетата и пачките от снимките от спалнята на Бойко Борисов, защото фигурирали в предложението на Янаки Стоилов и за да не бъде отхвърлено искането в процедурни хватки заради това, дали нови доказателства за нарушения на Иван Гешев. 

А по повод шпионския скандал, правосъдната министърка каза:

"Като министър на правосъдието подкрепям всички действия на прокуратурата за опазване на националната сигурност."

 

 


Трябва да ги разгледат по същество, не могат да се крият зад пречки и вратички.

Ето и пълното съобщение на Надежда Йорданова:

Току-що официално внесох за разглеждане от пленума на Висшия съдебен съвет предложение за освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Фактическите и правни обстоятелства за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор, които се изтъкват в предложението са за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт, съгласно чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България.

Предоставих за разглеждане от ВСС девет нови обстоятелства, даващи ми основание да поискам оставката на главния прокурор. Посочените обстоятелства са свързани с: 

➡️поредицата на Антикорупционния фонд - „Осемте джуджета“;
➡️случаи на полицейско насилие по време на протестите през лятото на 2020 година;
➡️искането за снемане на имунитета на Елена Йончева;
➡️публично изразеното съмнение от страна на Главния прокурор за възможно манипулиране на системата за случайно разпределение на делата в съдилищата;
➡️делото срещу Евдокия и Николай Баневи;
➡️сигнала от бившия съдружник в „Жоси“ ООД Георги Цолов Георгиев за „открадването“ на дружеството и палеж на семейната му къща;
➡️неуважително, подигравателно и враждебно отношение към неправителствени организации, отделни личности и юридически общности, които изразяват становища;
➡️обстоятелството, че главният прокурор е утвърдил указания при образуване на досъдебни производства за умишлени престъпления по транспорта да се предприемат действия за изземване на превозното средство като веществено доказателство;
➡️случая „Гебрев“

В мотивите, предоставени на ВСС, се изтъква, че изложените в предложението обстоятелства обосноват извод, че са налице осъществени действия и допуснати бездействия от главния прокурор, които представляват основания по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията за освобождаването му от заеманата длъжност. В решение № 1 от 08.02.2022 г. по к.д. № 17/2021 г. Конституционният съд посочи, че провиненията, предвидени в чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията са от такъв характер, че могат сериозно да накърнят доверието в правосъдието и престижа на съдебната власт именно защото са извършени от стоящите най-високо в системата на съдебната власт административни ръководители. 

Тази отговорност на главния прокурор е дефинирана от Конституционния съд като „юридическа отговорност“ и произтича от специфичния статус на административните ръководители, които са най-високо стоящи в съдебната власт. Лицата по чл. 129, ал. 2 от Конституцията са призвани да отстояват и гарантират независимостта, отчетността и авторитета на съдебната власт. За осъществяването на тези високи задължения е необходимо през целия си мандат да спазват изискванията за длъжността, която заемат и да не допускат уронване на престижа на съдебната власт. 

Ето защо ангажирането на отговорността им за неизпълнение на тези задължения не е обвързано с определени законови срокове, в които министърът на правосъдието да сезира компетентния да разгледа предложението орган. 

Процедурата по чл. 175, ал. 5 ЗСВ за реализиране на тази юридическа отговорност по чл. 129, ал. 2 във връзка с ал. 3, т. 5 от Конституцията изисква да се извърши преценка на обстоятелствата, изложени в предложението, от Пленума на Висшия съдебен съвет и ако реши, че са налице основания, да направи предложение до президента за освобождаването на главния прокурор от заеманата длъжност.

Ето защо, на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173 ал. 3 ЗСВ, в качеството си на министър на правосъдието на Република България правя предложение пленумът на ВСС да се произнесе за наличието на обстоятелства по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията за предсрочно освобождаване на Иван Стоименов Гешев от поста главен прокурор на Република България.