Комисията за защита на конкуренцията образува производство по собствена инициатива за проучване на евентуално извършено нарушение - нелоялна конкуренция, от страна на „Билла България“ ЕООД, след постъпили информация и доказателства от Комисия за защита на потребителите (КЗП).

При извършена от КЗП проверка в търговски обект на БИЛЛА е констатирано предлагането на промоционални цени, включително и чрез рекламни брошури, на марки слънчогледово олио, за които е установено наличието на недостатъчно количества или липси в търговския обект. Това създава съмнения за недобросъвестни действия от страна на търговската верига, които могат за увредят интересите на другите конкуренти.

В постъпили допълнителна информация и доказателства от КЗП се посочва, че при извършена проверка в началото на март 2022 г. в търговски обект  на „Билла България“ ЕООД в гр. Монтана е констатирано голямо количество брошури, поставени на входа на обекта, относно стоки на промоционални цени в периода 3 – 9 март 2022 г., включително слънчогледово олио „Реоли“ 1 л на цена 3,29 лв. за брой. Констатирано е, че от посочения продукт няма налични количества в обекта, както и липсва информация за потребителите относно предстояща доставка.

Налични за продажба са други видове търговски марки слънчогледово олио, които се предлагат на по-високи цени. Също така е установено предлагане чрез етикет в обекта на високоолеиново рафинирано слънчогледово олио „Папас“ 1 л на цена от 5,29 лв. и информация за „специална оферта“ – 18 % с „Билла карта“ на цена от 4,29 лв. за периода 3 – 9 март 2022 г., като е установено липса на налични количества.

Липсата или наличието на извършено нарушение  може бъде установено с решение на Комисията, постановено след извършено проучване по образувано производство.