Част от кейовата стена в лесопарк „Росенец“, известен като кеят към имението, ползвано от почетния председател на ДПС Ахмед Доган, е изградена без строителни книжа. 

Това са установили от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) след извършена проверка по документи и на място по разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов - обявиха оттам.

От ДНСК не са открили строителни книжа в община Бургас, нито искания за издаване на разрешение за строеж за преустройство и удължаване на хидротехническо съоръжение "Кейова стена", изградено в акваторията на Черно море, подчертават оттам.

Припомняме, че сигнал за незаконното удължаване на кея подаде в края на миналата година (до МВР) депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев. Според него през последните 5 години, когато кеят нарасна с 3995 кв. м, в незаконното му узаконяване са участвали бившият областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов и колегите му в кабинета "Борисов" 3 - министрите на транспорта и регионалното развитие Росен Желязков и Петя Аврамова, заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков, директорът на СГКК Бургас и няколко нотариуса.

Преди това пък и прокуратурата бе констатирала: "пристанището за лодки и яхти, е без одобрен инвестиционен проект, без документи за експлоатация, без разрешения. Липсват документи и разрешения за строеж и за няколко постройки на територията на имота извън основната сграда на комплекса. Като не стана ясно какво последва от тази констатация.

Сега от ДНСК поясняват:

С изменение на кадастралната карта през 2020 г. площта на кейовата стена е увеличена от 1029 кв. м на 5838 кв. м съгласно предоставените кадастрални скици. Според тях обектът се води поземлен имот. От Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас е издадена скица на имота, предназначен за пристанище, с вписан собственик "Хермес Солар" ООД (фирмата построила и де факто собственик на "Догансарая", б.р.), съгласно констативен нотариален акт от 2020 г. В него е записано, че имотът се състои от две основни части – северна и западна, изградени на два етапа в акваторията на Черно море през 70-те и 80-те години на ХХ век. 

При проверката на място от ДНСК е установено, че обектъ представлява стоманобетонна подпорна стена – вълнолом и стоманобетонен кей с "Г" образна форма. Приблизителната дължина на съоръжението е 280 метра и се състои от северна част с приблизителна дължина 175 м и западна - с приблизителна дължина 105 м.

От огледа на място става ясно, че около 50 м от северната, дългата част на кейовата стена, е старо строителство. Бетонът е обрушен и на места има оголена, силно корозирала армировка. Върху нея е положена нова бетонова настилка. Новото строителство е цялата къса част и около 125 м от дългата част на кейовата стена. Това се потвърждава от кадастралните скици и от сателитните снимки. За новото строителство не са открити необходимите строителни книжа, включително разрешение за строеж.

В следствие на проверката ДНСК ще възложи на външни специалисти извършване на подробно обследване обхващащо и подводната основа на стената. "Въз основа на данните от обследването ДНСК ще предприеме последващи законосъобразни действия по случая", посочват от строителния контрол, без да уточняват какви.