Назначената от вече бившия премиер Кирил Петков проверка на изграждането на газовпровода "Балкански поток" е приключила и в нея са констатирани редица нарушения както при провеждането на обществените поръчки, така и по отношение на околната среда. 

За това съобщиха днес от пресцентъра на Министерския съвет, малко преди Петков да предаде властта на служебният министър-председател Гълъб Донев. Проверките са направени от две междуведомствени групи.

"Резултатите от проверката сочат редица нарушения, включително на екологичното и трудовото законодателство, нарушения при възлагането и провеждането на обществени поръчки, нарушения при финансирането на дейности и др. Веднага след като се запозна с констатираните от двете междуведомствени работни групи нередности, на свой ред премиерът Кирил Петков разпореди в рамките на вчерашния ден да бъдат сезирани МВР, ДАНС и МОСВ за последващи действия.", пишат днес от МС в съобщенението до медиите. 

Още в началото става ясно, че едно от нарушенията е свързано с т.нар. Пътна карта, подписана между България и "Газпром". Тя така и не бе намерена, никой няма представа къде е, включително и бившата министърка на ГЕРБ ТЕменужка Николова, която я подписа на среща в Санкт Петербург. Има подозрения, че именно тази карта може да разкрие скрити договорки между "Газпром" и българските партньори на руския гигант. Оказва се, според проверката на Петков, че все пак ДАНС е намерила копие на документа, но без оригинал то е едно юридическо нищо. 

Проверката "Петков" показва, че липсата на картата е нарушение на Закона за националния архивен фонд.

"С оглед използването на различни наименования на Пътната карта в представените документи („за развитие“, „за реализация“, „за проучване“), както и липсата на оригинален документ, създаден и съхраняван от българска държавна институция, не може да се определи по категоричен начин характера на       документа – дали по своята същност и съдържание той представлява международен договор по смисъла на Закона за международните договори на Република България или писмо за намерение", пише още в доклада. 

Що се отнася до екологията, междуведомствените групи са открили редица нарушения, ссред които видими са нарушения на защитените видове в НАТУРА 2000, не са взети предвид сигурните промени в състоянието на околната среда и други. 

"Компетентният орган (МОСВ) не е провел задължителните процедури по преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че е бил информиран от възложителя за необходимостта за промяна на сондажните дейности чрез преминаване от безизкопен метод (насочен сондаж) към друг алтернативен метод – пресичане с изкоп през воден обект (траншейно преминаване)", казва докладът. 

Интересно е също, че компресорните станции "Нова Провадия" са изградени преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС. Припомняме, че тези станции са част от най-големите гордости на бившият премиер Бойко Борисов. 

Проблемите обаче не приключват тук. Установени са нарушения при финансирането на проекта, като например фактът, че КЕВР така и не е одобрил договорите с кредитните институции преди тези договори да бъдат сключени, което е нарушение на закона. 

"Условията, при които са сключени договорите с изпълнителите по проекта и с кредитните институции, които са осигурили финансирането, обуславят необходимост от преценка дали сключването на договорите води или е възможно да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на ,,Булгартрансгаз” ЕАД", казва докладът, поръчан от Петков. 

Очаквано - групите за проверкаса намерили редица нарушения на обществените поръчки по проекта, най-вече при спечелването на изграждането от консорциума "Аркад". Пороците на цялата процедура са ясни от години, макар никой - нито МВР, нито прокуратурата - да им обръща внимание. Подробности може да видите тук: 

Интересното е, че тази нова проверка констатира, че тогавашният министър Теменужка Петкова противозаконно е упражнила намера върху дейността на "БУлгартрансгаз", предавайки заповеди в писмена форма, макар такива да трябва да дойдат от Българският енергиен холдинг. Това е и нарушение на чл. 5 от ЗОП, според който правомощията по организирането на поръчките не идва от министрите, а от фирмата поръчител. 

Така в крайна сметка докладът на групите отива в ДАНС и МВР за допълнителни проверки. Експертите пък предлагат като заключения следните две предложения: 

"1.    С оглед на констатираните нарушения на законодателството в областта на опазване на околната среда министърът на околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“).

2.    Предвид съдържанието на събраните в хода на проверката документи и нормативно определените функции на членовете на двете междуведомствени работни групи (съгласно заповедта на министър-председателя) за осъществяване на административен контрол, обобщеният доклад, ведно с приложенията към него да бъдат изпратени по компетентност в Държавна агенция „Национална сигурност“. 
 

Отговорът на ГЕРБ

Малко по-късно бившият енергиен министър Теменужка Петкова (ГЕРБ) коментира доклада. Според нея проектът е реализиран изцяло по правилата на ЕС и българското законодателство.

"Първото нарушение, което твърдят, че е извършено, е за т.нар. "Пътна карта". От това прессъобщение става ясно, че хем я има, хем ДАНС им я предоставила. Тоест отново ставаме свидетели на поредната лъжа. Тази Пътна карта представлява нищо друго освен паметна бележка отсреща. Затова ги е яд, защото не можаха нищо да извлекат от тази Пътна карта. За разлика от тях никога не сме подписвали неизгодни договори и меморандуми, ще кажа само Gemcorp и с това се изчерпва въпросът", коментира Петкова.

Тя представи и писма, които тя е изпратила до МОСВ във връзка със спазването на екологичното законодателство, тъй като според междуведомствените групи има нарушения в екозаконодателството.

Другата голяма лъжа била за финансирането на проекта.

"Ясно са казани в решение на КЕВР приходите на "Булгартрансгаз" какви трябва да бъдат - 309 331 млн. лева. Проектът реализира много по-големи приходи. Каквото и да кажат Петков и неговото правителство нито хората, нито институциите ще забравят какво причиниха на България. Поставиха под въпрос енергийната сигурност на страната. Защо взеха 683 млн. лева приходите от "Газпромекспорт", парите бяха прибрани, но проектът бил лош. Петков и правителството му са вредни за България и се радваме, че те си отидоха", каза още Петкова.