Служебното правителство ще предложи минималната работна заплата за следващата година да бъде 770 лева.

Това стана ясно от думите на вицепремиера и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, предава БТА. Той коментира темата на пресконференция в социалното министерство, при представянето на политическия си кабинет.

Следвайки принципа за осигуряването на адекватност, ние ще предложим на социалните партньори за минималната работна заплата за следващата година, автоматично и без въздействие от други фактори, да се приложи принципът - 50 на сто от средната работна заплата за предходната година, посочи Лазаров. В цифрово изражение би изглеждало в границите на 770 лева, уточни министърът. Ще има и преходен период за нейното въвеждане в законодателството, но ще продължим дискусията със социалните партньори, допълни той. По думите му това ще бъде предложение, което следва да намери своята реализация в Закона за държавния бюджет за 2023 г.

България се е присъединила към международноправен документ - Конвенция на международната организация на труда, напомни Лазаров. По думите му в нея има основни принципи, които се следват при определяне на минималната работна заплата, отчитането на икономически и социални показатели. До този момент сме ги отчитали в нашите предложения след нейното ратифициране, уточни Лазаров. 

Дискусия, която се води на равнище Европейски съюз и България, е свързана с проекта на Директива за адекватни минимални работни заплати, подчерта Лазаров. Независимо, че тя все още не е приета, ние сме стартирали в страната нашата дискусия доста по-рано отколкото в Съюза, уточни Лазаров. По думите му дебатът е относно механизмите, които отчитат и определят минималната работна заплата. 

Данните, с които разполагаме, са от Националния статистически институт, уточни Лазаров. В рамките на директивата има граници, коридор, в които следва да бъдат включени определяне на размера, за да няма съответни негативни отражения върху икономическото развитие, добави социалният министър. Онова, към което се ориентират те, е свързано с горната граница, каза той относно синдикалните искания за минимална работна заплата от 800 лева.