Общественият доставчик на природен газ "Булгаргаз" обяви в сряда следобяд търг за доставка на втечнен природен газ. Така компанията изпълни заръката на новото служебно правителство от преди няколко дни, когато и премиерът Гълъб Донев и министър Росен Христов обещаха да търсят доставки от пазара. 

Според информацията на сайта на дружеството, ще се търсят малко над 550 млн. кубически метра втечнен природен газ за периода от октомври до декември на тази година. Мястото за разтоварване и регазификация, което е посочено в условията, е на гръцкия остров Ревитуса. Кандидатите търговци могат да предлагат варианти както за целия период от време, така и за месечни. 

Важното условие е, че цените, които "Булгаргаз" търси, трябва да са с репер или на холандската борса TTF или тази в САЩ - Хенри Хъб. Последната е и най-ликвидната борса в света и цената на нея е много по-ниска от европейския бенчмарк. 

Интересното е, че крайният срок за подаване на офертите е закован на 16 август, но срокът на валидност на офертите изтича на 18-и, когато би трябвало да изтече и офертата на американската "Шиниър" за доставка на първите три танкера, които бяха договорени от правителството на Кирил Петков. По принцип, търсенето на "Булгаргаз" не би трябвало да означава, че се отказваме от танкерите, защото те няма да са достатъчни за запълване на целия дефицит до края на годината. 

В условията на "Булгаргаз" пише, че кандидатите трябва да посочат всички допълнителни разходи, които ще възникнат при приемане на конкретна оферта. Ако все пак такива възникнат и те не са описани в предложението, то тяхното плащане би трябвало да бъде за сметка на продавача. 

"В случай, че бъде подписан договор за доставка с избрания участник/участници, същият ще влезе в сила при условие, че Булгаргаз потвърди осигуряване на слот за регазификация и съхранение в приемния терминал не по-късно от 20.09.2022 г. В случай, че до посочената дата Булгаргаз не осигури слот за регазификация и съхранение на LNG товарите в приемния терминал, договорът за доставка няма да породи задължения за страните", пишат още от "Булгаргаз".