Демокрацията бързо губи почва пред авторитаризма в региона между Централна Европа и Централна Азия, в т. нар. страни от бившия соцлагер. Това е основният извод от последния доклад за 2022 г. на "Фрийдъм хаус" за т. нар. държави в преход.

Демокрацията в региона е в упадък и това е тенденция, която продължава от 2004 г.

Войната на Владимир Путин срещу Украйна може да ускори автократичните уклони в Европа и Евразия, се посочва още в изследването.

Корупцията остава най-очевидната слабост на демокрациите в страните от региона, отчита докладът. Следващият по тежест проблем е с независимостта на медиите. 

В България няма съществена промяна на ситуацията спрямо отчетеното преди година. Тя все така е определена като полуконсолидирана демокрация с процент 58 от 100 по различните показатели.

В доклада на "Фрийдъм хаус" България специално е посочена като пример за проблемите с корупцията, назовано е и правителството на ГЕРБ.

"Истинският размер на завладяната държава се разкрива често след като дадено корумпирано правителство падне от власт. Скорошните смени на властта в България и в Словакия разкриха смущаващи модели на патронаж, конфликти на интереси и непрозрачно сключване на сделки. Бившите управляващи партии ГЕРБ (в България) и Смер-СД (в Словакия - бел. ред.) очевидно са съживявали вредни практики от началото на прехода", пише в документа.

Докладът отбелязва, че в демократичните страни има нарастващо недоволство. България с 62 на сто е сред държавите с най-висок процент на граждани, които не са удовлетворени от демокрацията. С 63 на сто са Словения и Словакия.

За България в проучването на организацията се посочва още, че "ЕС трябва да окаже натиск върху България да оттегли възраженията си за кандидатурата на Северна Македония".

Общо влошаване на картината

За първи път миналата година от "Фрийдъм хаус" отчетоха, че в региона преобладаващият управленски тип е хибридният режим, в който има елементи и от демокрация, и от автокрация. От 2004 г. насам три предишни авторитарни държави са направили стъпки в посока демокрация и вече са хибридни типове - Молдова, Косово и последно Армения. През същия период обаче четири демокрации са минали в сивата зона на хибридно държавно управление - Унгария, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

Сред изследваните 29 страни от региона 11 от държавите са с хибриден режим. Само 6 от страните са консолидирани демокрации, като броят им е паднал от 8 през 2004 г. Шестте са Чехия, Естония, Латвия, Литва, Словения, Словакия. Но дори и в тези държави, които са членки и на ЕС, и на НАТО се чувстват корозивните ефекти на нелиберализма и на корупцията и има движение надолу. Най-сериозното влошаване на показателите има при Словения. Правителството на Янез Янша подкопа доверието в правосъдната система, обезличи парламента, оказва натиск на свободните медии, отбелязва докладът.

Влошаване на ситуацията в автократичните режими в района, отчита още анализът, като са посочени Русия, Беларус, Казахстан, Азербайджан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, където властват необезпокоявано деспоти, които са потиснали всякаква съпротива и са унищожили наченките на свободно общество, в това число независимите медии и гражданските организации.

От 24 февруари Русия нападна Украйна и води брутална война, отбелязват от "Фрийдъм хаус". Като допълват - ако усилията на режима в Москва успеят да свалят законно избраното управление на Украйна, това е ще е прецедент - ще е за първи път след края на Студената война, при който авторитарна власт насилствено сменя свободно избрано правителство.