Европейската комисия смята да улесни законната миграция в ЕС и така да привлече квалифицирани мигранти.

Това стана ясно от пакета от предложения, огласен днес от зам.-председателя на ЕК за насърчаването на европейския начин на живот Маргаритис Схинас и еврокомисаря по вътрешните работи Илва Йохансон.

Пакетът включва и специфични действия за интегрирането на хора, бягащи от руското нахлуване в Украйна. В ЕС те вече са 5 милиона.

Комисията предлага преразглеждане на две директиви – за единно разрешение за пребиваване и работа и за статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни.

В първия случай ще бъде ускорен процесът за кандидатите и работодателите. Кандидатите ще могат да подават молби както на територията на ЕС, така и от страни извън него. Промяната ще направи по-сигурно еднаквото третиране и защитата от експлоатация.

Във втория случай ще бъде придобивано по-лесно разрешение за дългосрочно пребиваване в ЕС. Това ще стане чрез опростяване на условията за одобрение, например чрез събиране на периодите на пребиваване в различни страни членки. Отделно ще бъдат  гарантирани повече права на дългосрочно пребиваващите и членовете на семействата им. Става дума включително за по-бързо събиране на семейства и движение в рамките на ЕС.

Комисията предлага също така засилване на оперативното сътрудничество на ниво ЕС между страните членки и с държави партньори.

Брюксел предлага и първата общоевропейска платформа и Европейски пул на талантите. Така ЕС трябва да стане по-привлекателен за граждани на страни извън него, които търсят възможности за реализиране. На работодателите също ще бъде по-лесно да търсят необходимите им квалифицирани кадри.

Същевременно ЕК проучва и други възможни начини за законна миграция към  Съюза в средносрочен и дългосрочен план. Целите са следните:

• Привличане на квалифицирани кадри и таланти в сфери, в които има недостиг на работна ръка, например за дългосрочни грижи;

• Създаване на възможности за младите да опознаят нови страни, за да извлекат полза от работата и пътуванията;

• Насърчаване на иновационното предприемачество в рамките на ЕС и инвестиции в технологичния суверенитет на Европа.

„Годишно 2 до 3 милиона пристигат законно в ЕС от страни извън него в сравнение с незаконно пристигащите между 125 000 и 200 000. Законната миграция е от съществено значение за икономическото ни възстановяване, докато намаляваме незаконната“, коментира еврокомисарят Илва Йохансон.