Позовавайки се на търговска тайна и на липса на надделяващ над нея обществен интерес, Министерството на икономиката и индустрията отказа да отговори на въпрос за българския износ и трансфер на оръжия и специална продукция от началото на годината, който Клуб Z зададе съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Повод за въпроса са все по-често изказваните подозрения, че оръжия и друга специална продукция от България намират пътя си към Украйна през държави от ЕС и НАТО, към които страната ни прави износ или трансфери, въпреки уверенията на вицепремиера и ресорен министър Корнелия Нинова, че докато е на поста тя няма да позволи това. 

В писмения отказ, получен днес, се казва, че исканата от редакцията информация попада в обхвата на понятието "търговска тайна", посочено в параграф 1, т.9 от Закона за защита на конкуренцията.

"Съгласно член 17, ал. 2 от ЗДОИ информацията, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне освен в случаите на надделяващ обществен интерес", пише още в отговора на министерството.

То е преценило, че "не е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ". Министерството се позовава на правното определение на това понятие, според което надделяващ обществен интерес има, "когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, липса на прозрачност и отчетност на задължените субекти по член 3 от ЗДОИ".  

Изпълняващият длъжността главен секретар на министерството Йордан Татарски, който е подписал отказа, смята, че в искането на достъп до обществена информация "не са налице факти, въз основа на които да бъде извършена преценка за наличието на надделяващ обществен интерес".

Адвокат Александър Кашъмов, ръководител на екипа на Програмата за достъп до обществена информация и един от авторите на ЗДОИ се запозна със заявлението на Клуб Z и с отказа на министерството и беше категоричен, че последният е неоснователен. По думите му поне част от исканата информация не е търговска тайна и съществуа презумпция за надделяващ обществен интерес. В тежест на министерството е да докаже, че той не съществува, което то в случая не е направило, смята Кашъмов. (Вижте пълния му коментар в края на текста).

На 12 април т.г. Клуб Z поиска писмено от Министерството на икономиката и индустрията "списък на издадените лицензи за износ на оръжия, боеприпаси, защитни средства и друга специална продукция, включително стоки с двойна употреба, който да включва краен получател, вид и количество на продукцията, производител, търговец, дата". Помолихме списъкът да включва всички лицензи издадени от 1 януари 2022 г. до датата на изпращане на отговора.

Получихме отговора в деня, когато изтича законовият 14-дневен срок за изпращането му. Две седмици по-рано обаче, на 15 април т.г. вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова обяви публично голяма част от исканата от Клуб Z информация в отговор на въпрос от депутатите от ГЕРБ Десислава Атанасова и Христо Гаджев. 

В отговора се казва, че от 20 февруари до 15 април т.г.  България е изнесла специална продукция за общо 434 411 649 милиона евро възоснова на общо 60 разрешения. Експортът включва: бронирани и защитни средства, уреди за визуализация, симулатори и инертни боеприпаси за обучение, боеприпаси и компоненти за тях, стрелково оръжие и компоненти за него, оборудване за визуализация, резервни части. Страните, където са крайните получатели на тези стоки са: Словакия, Румъния, Франция, Швеция, Австрия, Чехия, Полша, Германия, Литва. Повечето от тях обявиха, че снабдяват Украйна с оръжие и друга специална продукция.

Отделно, вицепремиерката изнесе информация за държави получателки и суми и от трибуната на Народното събрание. Говори за това преди няколко дни и в ефира на обществената телевизия.

Политически лидери и депутати, между които и бившият министър-председател Бойко Борисов неведнъж коментираха, че през цитираните страни българската специална продукция все пак стига до Украйна въпреки клетвите на Нинова, че тя няма да позволи такъв износ, докато е министър. Но пък самата тя се застрахова, като каза, че не е изключено крайните получатели да го предоставят на Киев. Но българската страна не можела да следи за това, нито да упражнява контрол.

Разрешителни за износ или трансфер с краен получател в Украйна до момента не са известни.

От отказа на министерството не става ясно и защо при депутатско питане очевидно има надделяващ обществен интерес, докато при журналистическо няма такъв. 

Коментар на адвокат Александър Кашъмов: 

"Със сигурност не става ясно какво пречи на министерството да предостави като минимум следната информация: списък на издадените лицензи,
крайните получатели по тези лицензи и датата, на която са били издадени.

Стои под въпрос информацията за търговците, производителите, вида и количеството на продукцията. Тази информация потенциално би могла да бъде обект на търговска тайна, ако отговаря на изискванията на закона. Това означава, че трябва да се докаже, че предоставянето на такава информация би довело до накърняване на свободната конкуренция и че не е налице надделяващ обществен интерес.

В случая Законът за достъп до обществена информация е въвел презумпция за винаги надделяващ обществен интерес от получаване на информацията, освен ако административният орган не докаже обратното. 

В конкретния случай няма съмнение, че има надделяващ обществен интерес, защото информацията дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии. Несъмнено  е, че в момнта тече важен обществен дебат по въпроса дали българската държава да предостави оръжие на Украйна, 

За да си съставят гражданите информирано мнение във връзка с този дебат, те трябва да имат информация дали, в каква степен и в какви количечства компетентната държавна институция разрешава и е разрешила да се изнасят оръжия и боеприпаси и за кои държави. Така евентуално би се опровергала и недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, което е друга хипотеза на надделяващия обществен интерес, предвидена в закона.

Освен това би се улеснила прозрачността и отчетността на институциите, конкретно на Министерството на икономиката и индустрията, където се издават множество разлешения за трансфер на оръжия и боеприпаси, но пък министърът се обявява против предоставяне на оръжия на Украйна.

През 2012 г. Конституционният съд обяви, че правото на гражданите на информация и техният информиран избор е в основата на правовата държава и демокрацията.

През 2015-16 г. тричленен и петчленен състав ва Върховния административен съд отмениха друг подобен отказ на бившето Министерство на икономиката и енергетиката да предостави информация относно разрешения за трансфер на боеприпаси - тогава в контекста на издаванието разрешения предшествали взрива в завода в Горни Лом през 2014 г. най-голямата подобна авария и трагедия в българсдката история, когато загинаха 15 души.

Т.е. общественият интерес е голям и дългосрочен, а практиките на непрозрачност на същото министерство изглежда също са дългосрочни". (Подчертаванията са на редкацията)