Европейската комисия предложи създаването на коридори на солидарността, които да гарантират, че Украйна може да изнася зърно. Страната също така ще може да внася необходимите й стоки – от хуманитарни помощи до храна за животни и торове.

Това обяви днес еврокомисарят за транспорта Адина Вълян.

В момента в Украйна има 40 милиона тона зърно. Половината от това количество трябва да бъде изнесено до юли, като бъде използвана инфраструктурата на ЕС, каза Вълян.

След руската агресия и блокирането на украинските пристанища от страна на военните сили на Москва обаче зърното и другите селскостопански стоки от бившата съветска република не могат да достигнат крайната си цел. Ситуацията представлява сериозна заплаха за сигурността на прехраната по целия свят. Затова е необходимо създаването на алтернативна логистика члез използването на всички възможни видове транспорт.

Въпреки усилията на ЕС и страните членки за улесняване на преминаването на границите между Украйна и Съюза, хиляди вагони и камиони чакат в Украйна да бъдат освободени да преминат границата. В момента те чакат средно 16 дни, а на някои пропускателни пунктове – до 30 дни.

В украинските силози все още се съхранява зърно, готово за износ. Допълнителен проблем е различната ширина на междурелсието. Украинските вагони не са съвместими с по-голямата част от железопътната мрежа на ЕС. Така повечето стоки трябва да бъдат прехвърлени на камиони или вагони, които отговарят на стандартното междурелсие на ЕС. Този процес отнема много време, а съоръженията за прехвърляне на товарите по границите са ограничени.

За преодоляване на пречките ЕК заедно със страните членки и заинтересованите страни ще предприемат в краткосрочен план следните действия:

Допълнителен товарен подвижен състав, плавателни съдове и камиони. Комисията призовава участниците на пазара на ЕС спешно да предоставят допълнителни превозни средства. Брюксел ще създаде логистична платформа за намиране на партньори и ще поиска от държавите членки да определят специални звена за контакт („обслужване на едно гише“);

Капацитет на транспортните мрежи и терминалите за прехвърляне на товарите. Украинските пратки за износ на селскостопански продукти трябва да се ползват с предимство и управителите на инфраструктурата - да предоставят железопътни слотове за този износ. ЕК призовава участниците на пазара спешно да прехвърлят подвижни товарачи за зърно към съответните гранични терминали, за да бъде ускорена работата. Споразумението с Украйна в областта на автомобилния транспорт също ще премахне участъците със затруднения;

Митнически процедури и други проверки. Националните органи да осигурят подходящ персонал за ускоряване на процедурите на ГКПП;

« Складиране на стоки на територията на ЕС. Комисията ще направи оценка на наличния капацитет за съхранение в ЕС. В координация с държавите членки Брюксел ще спомогне за осигуряването на по-голям капацитет за временно съхранение на украинския износ.

В средносрочен до дългосрочен план ЕК ще работи и за увеличаване на инфраструктурния капацитет на новите коридори за износ и за създаване на нови инфраструктурни връзки в рамките на възстановяването на Украйна.

• В съолбщението на ЕК България се разглежда като вариант за алтернативен маршрут на превоз по коридорите на солидарността. Повечето украински търговци се съсредоточмават върху транспорта пред Полша и Румъния. Цатова трябва да бъдат проучени маршрути, терминали за прехвърляне на товари ии пристанища в други страни членки като България и балтийските страни, смятат в Брюксел.

Какъв е украинският износ

При нормални обстоятелства се изнасят 75% от производството на зърно в Украйна. Това генерира около 20 на сто от националните годишни приходи от износ.

Преди войната 90% от износа на зърно и маслодайни семена се осъществяваше през черноморските пристанища. Около една трета от експорта е предназначен съответно за Европа, Китай и Африка.