Мнозинството украинци - 70% от тези, които искат да останат в България - са готови да започнат работа веднага. Още 17% планират това да стане в следващите 1 до 6 месеца. Това съобщи председателката на Държавната агенция за бежанците Мариана Тошева в ефира на БНР днес.

До 31 май тези от тях, които са настанени в хотели - над 63 000 души - трябва да бъдат транспортирани до други места за настаняване. Част от тях искат да напуснат страната, други излизат на свободен наем или при близки и познати.

"Вчера са влезли в нашата страна 2441 души за денонощие, но са напуснали 2792. Този процес се наблюдава от седмица. Броят на тези, които напускат страната, се задържа по-голям от тези, които влизат в България“, обясни Тошева.

За над 33 хил. са потвърдени места в общински ведомствени бази, които ще бъдат подпомогнати с 15 лв на ден.

"Мярката е обезпечена с финансов ресурс и беше обявена като временна. От 1 юни влизаме във фазата на интеграцията - тези хора са имали време да се ориентират, да заявят дали биха работили и какво. Ако хотелиер прецени, че на собствени разноски може да приюти украински граждани, решението е индивидуално", каза тя.

Никой няма да бъде оставен на улицата, обеща тя, а от утре влиза в действие дигитално приложение с въпроси, които ще дадат ориентир за тези, които са си намерили работа, какви са възможностите на съответното населено място да бъдат настанени.

"Със специален подход сме към хората от уязвимите групи - възрастни хора, болни, многодетни майки", отбеляза Тошева.

Над 60% от украинските бежанци са с висше образование, 30% са със средно специално образование.

Над 103 000 души у нас са със статут за временна закрила. 90 украински деца са намерили място в детска градина, над 500 - в българско училище