Възможността България да получава допълнителни количества доставки на газ от Азербайджан бе основен акцент по време на посещението на президента Илхам Алиев. Днес той се срещна с премиера Гълъб Донев и премиера Румен Радев. Алиев е на двудневно официално посещение у нас.

Донев даде работен обяд на Алиев. В състоялия се разговор бе изказано задоволство относно установеното стратегическо партньорство между двете държави.

Донев е акцентирал върху енергийното сътрудничество и приноса на Азербайджан като надежден партньор и гарант в сферата на сигурността на газовите доставки за България и Европейския съюз.

Министър-председателят е запознал президента Алиев със сериозната и целенасочена работа на служебния кабинет за въвеждането в експлоатация на междусистемната газова връзка Гърция-България, която има основно значение за енергийната сигурност в региона и за диверсификацията на енергийните източници.

Премиерът Донев е посочил, че отличното дългогодишно партньорство между София и Баку е добра основа, върху която да се обсъдят възможностите България да получава допълнителни количества газ от Азербайджан.

Предвид стратегическото разположение на България и на Азербайджан по протежение на коридора "Изток-Запад", премиерът Гълъб Донев е откроил потенциалните ползи за двете страни от задълбочаване на сътрудничеството в областта на транспорта и свързаността.

В рамките на разговора министър-председателят Донев е обърнал специално внимание и на взаимодействието на България и Азербайджан в културната сфера, като е дал висока оценка за постигнатите резултати.

Доставките на допълнителни количества и обем азербайджански природен газ за България са били обсъдени с Алиев и от президента Румен Радев.

Това каза президентът Алиев в съвместни изявления с президента Радев на „Дондуков“ 2 след срещата им "на четири очи" и пленарните разговори на официалните делегации.

Алиев каза, че ще засегне тази тема и на национално ниво след завръщането си в Азербайджан.

В момента страната ни има договор с Азербайджан за доставката на 1 млрд. куб.м природен газ годишно, сключен от "Булгаргаз" през 2013 г. По силата на споразумението, доставките започнаха през 2020 г. и са за срок от 25 години, като ще можем да получаваме пълния обем с пускането в експлоатация на интерконектора с Гърция, чието официално откриване ще се състои утре в София.

Сътрудничеството в енергийната сфера и енергийната сигурност беше сред основните акценти в разговорите на двамата президенти.

През юли председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен  и президентът Илхам Алиев подписаха в Баку меморандум за разбирателство между ЕК и Азербайджан за удвояване вноса на природен газ като доставките на азерски газ за Европа трябва да достигнат 20 милиарда кубически метра годишно до 2027 г.

"За нас Азербайджан се утвърди като желан, авторитетен и надежден партньор", каза днес президентът Радев.

Той представи на президента Алиев предложение, постъпило до него вчера и подписано от междусистемните газови оператори на България, Румъния, Унгария и Словакия, които предлагат да транзитират допълнителните количества газ по меморандума, подписан между ЕК и Азербайджан.

"Това, което се предлага, е нов подход, ще даде възможност, вместо да чакаме дълго време и да се инвестират значителни средства в разширяване и модернизацията на газопреносната инфраструктура по Южния газов коридор, особено в частта ТАП, да можем да пренасяме веднага допълнителните количества газ от Азербайджан към Европа, използвайки интегрираните газопреносни мрежи на тези четири държави и така газът да достига много по-бързо, по-евтино и по-сигурно до Централна, Западна и Южна Европа", обясни Румен Радев.

Той добави, че това ще бъде предложено утре по време на двустранни разговори с участниците в откриването на газовата връзка с Гърция, а също и с председателя на ЕК, които ще бъдат в София.

"Ако има виждането на всички тези държави, България е готова още в рамките на месец да организира среща на високо ниво, на която да се задейства този проект", каза президентът Радев.

В условията на прекъснати доставки, на високи цени, на криза в снабдяването с газ търсим нови възможности, иновативни решения за решаване на тези проблеми, каза още Румен Радев. Той добави, че с президента Алиев са обсъдили възможността някои от нашите големи промишлени консуматори на газ в областта на производството на изкуствени торове, полимери, цимент, стъкло - асортименти, които произвежда и Азербайджан и търгува с тях, да получават газ директно от Азербайджан,  а впоследствие заедно да излизат на трети пазари. По този начин се спестяват огромни средства от транспорта, спестява се време и се излиза директно на европейските пазари.

"Това ще доведе и до значително  облекчаване на обществения доставчик "Булгаргаз", защото количествата  природен газ за тези големи консуматори могат да идват директно от Азербайджан", каза Радев.

Той добави, че това ще бъде обсъдено в рамките на визитата на президента Алиев, за да се видят възможните реални опции за постигане на сътрудничество в това направление. Ще бъдат разгледани също и възможностите за концепцията „природен газ срещу електричество“.

Президентът Радев отбеляза още, че визитата на президента Алиев в България има двойна символика - тя е в годината, в която отбелязваме 30 години от установяването на дипломатическите отношения между двете страни и обхваща и важна дата - 1 октомври, когато ще бъде открита официално междусистемната газова връзка между Гърция и България.

"Интерконекторът дава стратегическо измерение на нашето сътрудничество и е изключително важна не само за България и съседните на нас страни, но и за региона на Централна и Източна Европа", посочи Радев.

Той отбеляза, че газовата връзка ще даде възможност за първи път да получаваме реално газ от Азербайджан.

"Тя променя решително енергийната карта на Европа и надхвърля далеч измеренията на един инфраструктурен проект, защото е мощен катализатор за развитие на потенциала на икономическото сътрудничество в целия наш регион. По-важното е, че тази връзка затвърждава нашето стратегическо партньорство", каза Радев.

Румен Радев отбеляза също важното значение за България и за целия  ЕС на поетия ангажимент от Азербайджан с подписания меморандум с ЕК, с което се гарантира сигурността на доставките за Европа.

"През годините Азербайджан се е доказал като надежден доставчик и износител на газ  и сега се доказваме като надеждни партньори за пореден път", каза президентът Илхам Алиев.  "Във основа на подписания меморандум за разбирателство за стратегическо партньорство в енергетиката през идните години ще удвоим поне производството и износа към Европа. Имаме ресурсите - 2,6 трилиона куб. м , имаме много възможности за доставки през разнообразна инфраструктура, газова мрежа", допълни президентът Алиев.

Той посочи още, че откриването на газовата връзка между Гърция и България е от историческо значение и изрази убеденост, че това ще позволи азербайджанският газ да достигне не само до България, но и до Европа в по-големи количества и обеми и ще подсигури енергийната сигурност на европейския континент като цяло.

Президентите Радев и Алиев са обсъдили също необходимостта от възможно скорошно откриване на представителство в България на държавната петролна компания на Азербайджан СОКАР. Румен Радев изрази и надежда, че директната авиолиния София-Баку, договорена при визитата му в Азербайджан в края на 2017 г.,  с края на пандемията ще бъде възстановена отново.  Линията подпомага развитието на отношенията в туризма и бизнеспътуванията.

Освен сътрудничеството в енергийната сфера, двамата президенти са обсъдили и възможности за сътрудничество в информационните технологии и роботиката, изкуствения интелект, производството на зелен водород, каза Румен Радев. Той посочи, че двете страни могат да си сътрудничат и в производството на азотни торове, в производството на компоненти за автомобилната промишленост - област, в която страната ни има успехи в последните години, в земеделието, хранително-вкусовата промишленост и фармацията. Радев отбеляза и важността на сътрудничеството в науката, образованието и културата.

Президентът Алиев призова компаниите от България и Азербайджан да работят в още по-тясно сътрудничество и покани българския бизнес да участва в реализацията на инфраструктурни проекти в страната му. Днес Алиев ще има среща с представители на българския бизнес.

"Вярвам, че сътрудничеството в икономиката, инвестициите и търговията ще бъде значителна и подканвам българските компании да работят в по-голямо сътрудничество, да се насочват към Азербайджан. Има много инфраструктурни проекти в Азербайджан и компании от приятелски държави са добре дошли да участват в тях", каза президентът Алиев.

В изявлението си президентът Радев отбеляза още значимия принос на фондация „Гейдар Алиев“ за съхраняване и развитие на нашето културно-историческо наследство и дейността на фондацията във Велико Търново.