Русия се опитва да забрани протестното движение "Весна" ("Пролет"). След разследване прокуратурата на Санкт Петергбург установила, че групата, която организира масови протести в държавата след началото на "частичната мобилизация", се е занимавала с "екстремистка дейност" - "подриване на обществената сигурност и основите на конституционния ред на Руската федерация".

"Движението създава условия за дестабилизиране на социалната и обществено-политическата ситуация в страната, формира в общественото мнение необходимост за промяна на властта в Руската федерация".

За тези цели "Весна" използвала "различни политически технологии за въздействие върху приемането на решения от органите на държавните власти, в това число чрез провеждането на масови публични събития при нарушение на закона и упражняване на насилие срещу представителите на правоохранителните органи, осигуряващи правопорядък".

"Членовете на движението извършвали екстремистки престъпления и правонарушения, други незаконни действия, които водят до нарушаване на правата и свободите на гражданите, причинявайки вреда на личността, обществото и държавата".

На 30 септември 2022 г. прокуратурата на Санкт Петербург изпратила иск до градския съд на Санкт Петербург, за да признавае "Весна" за екстремистка организация и да забрани дейността му на територията на Руската федерация.