Производствените цени през април се повишават с над 40% на годишна база, показаха новите данни на Националния статистически институт. 

Още по-шокиращи са числата при производството и разпределеието на газ, електрическа и топлинна енергия - цели 94% увеличение. 

В промишлеността скокът е с 25%, в медодобивната среда - с над 22%. 

С над 20% са по-високи цените и в хранителната промишленост, при мебелите и металите достига до над 30%. 

В традиционната си бизнес анкета националната статистика отбелязва, че в различните сектори мениджърите продължават да очакват повишение на цените на дребно в следващите три месеца, говорим за търговия на дребно, услуги, строителство и промишленост.

Общият бизнес климат се влошава, сочат още данните на националната статистика.