Днес, докато във ВСС течеше скучновата беседа за програмното бюджетиране, изнесена от професора от УНСС Румен Брусарски, изведнъж взе, че стана малко по-интересно...

Двама членове си бяха забравили отворени микрофоните. Чу се съвсем ясно единият от тях Драгомир Кояджиков (парламентарна квота, член на Съдийската колегия и бивш съдия от Апелативния спецсъд) да говори, че трябва... 

"... Отлагане, защото нещата са на косъм - имаме 7 човека".

По принцип числото 8 е сакрално при назначенията на ръководители в съдебната власт, и то конкретно за съдии - това е квалифицираното мнозинство, за да вземе Съдийската колегия решение. При прокурорската то е 6 души.

Иначе самата колегия от юни 2021 г. е с намален състав - без двама свои членове. Т.е. - реално е от 12 души. 

Докато представляващият Боян Магдалинчев настоятелно подвикваше на Кояджиков да си затвори микрофона, че се чува разговорът му, последният продължи по телефона, че - 

"Дишева и Керелска ще гласуват против, а аз и Гроздев ще отсъстваме."

Не е изненада, че Атанаска Дишева и Олга Керелска са останали кажи-речи двете последни "опозиционерки" в този Съвет, които традиционно са контра на монолитното мнозинство.

Разбира се, едва ли се касае за брокерство и търговия на постове в съдебната система - не стана ясно какво предстоящо събитие е на косъм и трябват 8 човека...

Може например членът на ВСС или някой негов близък да излизат в отпуска и да текат разговори да се съберат две карета за белот, за да е по-интересно.