За трета поредна година Столичният общински съвет предлага да се одобри данъчна отстъпка за таксиметровите услуги в София. Предложението е на ГЕРБ и предвижда данъкът за таксиметрови услуги да остане 850 лв, а шофьорите отново да плащат само 300 лв. от тях.

Останалите 500 лв. ще се поемат от държавния бюджет, чрез целева субсидия за Столична община. Това струва над 3,2 млн. лв. на данъкоплатци през тази година.

Аргументът на съветниците е, че в условията на продължилата близо 2 години COVID обстановка в страната и съществуващото международно положение, прогнозите за икономическите последици върху различните браншове е в непрекъсната динамика, а оценката на икономическите ефекти е изключително сложна.

Освен това се наблюдава и драстично нарастване на разходите при предоставянето на транспортни услуги с оглед драстично увеличените цени на горивата, ел. енергията, разходите за персонал. В предложението се отчита и спадът в потреблението на услуги, в това число туристически, транспортни и други, вследствие на здравната и икономическата криза.

"В този смисъл считаме че са налице достатъчно значими предпоставки, които налагат да се предвиди запазване на мярката за подпомагане на таксиметровите превозвачи и през следващата календарна година, по начина, реализиран през 2021 г. и 2022 г.“, посочват още съветниците.

През 2020 г. СОС се съобрази и с искането на таксиметровите шофьори за вдигане на минималната такса на таксиметровия превоз. През 2021 г. бях увеличени сериозно - с близо 50% - и тарифите за километър пробег. През 2023 г. предстоят и редовни местни избори.