Край на досадното двудневно чакане на банковите преводи в ЕС. Извършването им ще отнема вече само 10 секунди.

Ако някой ви е превел сума в евро в 19 часа в петък, тя вече няма да пристига чак във вторник, а още същия ден, в 19,01 ч.

Това предвижда законодателното предложение за незабавно плащане в евро, огласено днес от Европейската комисия. То трябва да важи за всички граждани и бизнеси, притежаващи банкови сметки в ЕС и страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Така става ясно, че предложението засяга не само страните от еврозоната. 8 държави от ЕС и членките на ЕИП не са част от нея.

Предложението обаче няма да влезе в сила веднага. Последната дума има Съветът на ЕС.

Незабавното плащане е много по-бързо в сравнение с традиционните кредитни трансфери, които биват получавани от доставчиците на услугата само в работно време и пристигат в сметката на получателя едва на следващия работен ден.  Това може да отнеме до три календарни дни. Това е особено важно например при плащане на битови сметки или спешни медицински случаи, изтъкват от ЕК.

Същевременно новата система помага за пестенето от страна на бизнеса, особено при малките и средни предприятия (МСП) и търговците на дребно. Чрез незабавните плащания се освобождават пари, които са „заключени“ в транзита на финансовата система. На ден това са по 200 милиарда евро. След промените тези пари ще могат да бъдат използвани по-бързо за потребление или инвестиции.

Какво е новото

Предложението допълва и актуализира Регламента за еднократни плащания в евро от 2012 г. То съдържа 4 изисквания за незабавни трансфери в обща европейска валута:

Плащанията стават достъпни за всички клиенти. Доставчиците на услуги, които предлагат кредитни трансфери, се задължават да предлагат и тяхната незабавна версия за определен период;

Поносими цени. Доставчиците ще бъдат задължени да гарантират, че таксата за такива плащания не надвишават тези за кредитни трансфери;

Повишено доверие в незабавните плащания. Доставчиците ще трябва да установят съответствието между номера на банковата сметка (IBAN) и името на бенефициента, дадени от наредителя. Така наредителят ще бъде предупреден за възможна грешка или измама преди извършването на плащането;

По-ефективна проверка на санкционирани от ЕС лица. Доставчиците ще проверяват поне веднъж дневно своите клиенти вместо да правят това с всяка трансакция поотделно.

Каква е ситуацията в момента

Едва 11 на сто от кредитните трансфери в евро в ЕС в началото на 2022 г. са били незабавни, сочат статистическитте данни.

70 милиона разплащателни сметки в еврозоната (19 от 27 страни членки на ЕС) не позволяват на притежателите им да изпращат или получават незабавни преводи.

Този вид преводи често излизат доста по-скъпи от сега съществуващите кредитни трансфери. При плащане таксата достига до 30 евро.

До 9,4 на сто от трансграничните незабавни плащания в евро биват отказвани от доставчиците поради недостатъчна проверка за санкционирани лица.

99,8% от отказите са издадени погрешно.

Услугата за проверка на IBAN и името на бенефициента е налична само в една страна от ЕС. И то при положение, че 93 на сто от анкетираните потребители смятат, че такава проверка е необходима, за да бъдат защитени от грешки или измами.