Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви във вторник, че инфлацията в еврозоната е "нежелателно висока за известно време", но ЕЦБ ще стигне "докъдето е необходимо“, за да се бори с инфлацията.

По време на реч на Форум за централно банкиране 2022 в Португалия, организиран от ЕЦБ, тя отбеляза, че водещата причина за инфлацията "е изключителна серия от външни шокове". Сред тези шокове Лагард спомена нарушените глобални верига на доставки и руската военна инвазия в Украйна., пише БНР. 

Така на практика ЕЦБ за пореден път отказва да признае своята вина за ситуацията. Припомняме, че в продължение на години (11 г.) банкерите във Франкфурт държат ниски лихви, използват т.нар. "количествени улеснения", които са просто приемливото име за печатане на пари и увеличение на паричната база - перфектният инструмент за създаване на инфлационен натиск. 

"ЕЦБ ще продължи своя път за нормализиране на политиката и ще стигне толкова далеч, колкото е необходимо, за да върне инфлацията в еврозоната до целта от 2 на сто", посочи Лагард и повтори, че централната банка очаква да повиши основните си лихвени ставки през юли с 25 базисни пункта и след това ще има ново повишение през септември.

Покачващата се инфлация е "голямо предизвикателство, като ние ще отидем толкова далеч, колкото е необходимо, за да гарантираме, че инфлацията се стабилизира към нашето целево ниво от 2% в средносрочен план. Ако средносрочните перспективи за инфлация се запазят или се влошат, ще е подходящо и по-голямо увеличение на лихвите“, добави тя.

В същото време Лагард подчерта, че централната банка ще бъде гъвкава, когато нетните покупки на активи приключат и може да реинвестира част от средствата по вече закупените от нея падежиращи ще ценни книжа, купувайки допълнителни еврооблигации, ако има риск за трансмисията на провежданата от ЕЦБ парична политика.

Тя също така посочи, че ЕЦБ подготвя нов инструмент за борба с фрагментацията, който да помогне за затягане на разширяващите се спредове по лихвените книжа на страни членки като Италия и Испания спрямо книжа на държави като Германия.

Според нея предстоящата програма на ЕЦБ за изкупуване на облигации ще овладее неконтролираното разширяване на спредовете на доходността на облигациите в еврозоната, като същевременно ще запази натиска върху правителствата да поддържат в ред техните бюджетни политики.

'Новият инструмент ще трябва да бъде ефективен и пропорционален и ще съдържа достатъчни гаранции за запазване на импулса на държавите членки към стабилна фискална политика в еврозоната.“, каза тя на годишния форум на ЕЦБ в Синтра, Португалия.