Европейската комисия е мобилизирала с помощта на международни финансови институции 1 милиард евро за коридорите на солидарността „ЕС-Украйна“ с цел повишаване на глобална сигурност на храните и осигуряване на „спасителен пояс“ за украинската икономика.

Това се казва в разпространено днес съвместно съобщение от името на ЕК, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Молдова, Украйна, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Групата на Световната банка (ГСБ). 

Коридорите на солидарността бяха създадени от Комисията и граничещите с Украйна страни от ЕС през май като част от европейския отговор на руската агресия. До войната Украйна изнасяше 45 милиона тона зърно годишно на световните пазари. След създаването на коридорите тя успя да изнесе 15 милиона тона зърно, слънчоглед и съответните продукти чрез сухопътен транспорт, по железопътните линии и през пристанищата на Черно море и Дунав. Отделно през август бяха възобновени доставките на зърно от черноморските пристанища на страната. Всичко това позволи да бъдат изнесени 25 тона зърно и слънчоглед, включително за най-нуждаещите се страни.

Коридорите донесоха на украинския бизнес и фермерите приходи в размер на 15 милиарда евро.

Те обаче достигат пределите на своя капацитет. За неговото увеличаване ЕС и международните институции мобилизират значителни инвестиции чрез съществуващи европейски и национални програми.

Европейската комисия спешно ще отпусне безвъзмездни заеми за 250 милиона евро за стабилизиране на коридорите на солидарността, като бъде намалено времето за чакане по границите. Отделно 50 милиона ще бъдат дадени за подобряване на инфраструктурата.

ЕИБ планира да инвестира 300 милиона евро до края на 2023 г. в проекти, отговарящи на целите на коридорите.

Толкова ще инвестира и ЕБВР за периода 2022-2023 г. Сумата е за проекти, които вече се разработват, както и на такива, които предстои да бъдат одобрени.

ГСБ изготвя пакет да спешна помощ до 100 милиона долара. Той ще бъде отпуснат през 2023 г. за ремонт на повредената от войната пътна и железопътна инфраструктура.