Пленумът на Висшия съдебен съвет - в момента от 22-ма души, обсъжда по същество обединените искания на двама правосъдни министри за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. Точката в дневния ред така е и формулирана:

"Разглеждане по същество на предложение на министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов с вх. № ВСС – 11155 от 16 юли 2021 г. и уточнено под № ВСС – 11155 от 19.04.2022 г. и на предложение с вх. № ВСС – 4564 от 2 март 2022 г. на министъра на правосъдието Надежда Йорданова за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев поради наличие на обстоятелствата по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България."

Методиката на "имийчмънта" е идентична с тази на избора - трябват 17 гласа от ВСС и се праща решението на президента, който има право да го върне само веднъж.

Гешев разполагаше при избора си с 20 гласа, като оттогава напусна само един от подкрепилите го.

Освен това "чугуненото" мнозинство към днешна дата изглежда да се забавлява - като например в предложенията на професора по право Янаки Стоилов членове от прокурорската колегия се питаха: защо не е уточнил датата на нарушенията и като пише по член еди кой си - защо не пише изрично от "Закона за съдебнат власт"... Да не би примерно да е от Закона за движение по пътищата. 

От миналото лято - юли месец, от първото внесено предложение на Стоилов Съветът прави всевъзможни лупинги. Първо - изхвърли предложението директно в коша, защото министърът не бил оправомощен орган да го внася.

После постъпи ново предложение на Надежда Йорданова. Покрай него кадровиците се събраха, разписаха си правила как да тече процедурата и... изхвърлиха в коша 5 от мотивите ѝ - 4 частично, а аферата "Жоси" напълно. Йорданова обжалва пред ВАС.

Междувременно КС бе постановил: искат-не искат да обсъдят и предложението на Янаки Стоилов. Те го пуснаха по същата "писта" - обсъждане на допустимостта и пр... 

После гласуваха - да се обединят предложенията на Янаки Стоилов и Надежда Йорданова в едно. 

Но чак след като ВАС се произнесе. Защото трябвало да обсъждат всички точки, за да вземели информирано решение.

Така ВАС се произнесе - наистина да не обсъждат евентуални провинения на главния прокурор преди да стане такъв, но пък да не изхвърлят напълно аферата "Жоси". И така се стигна до днешния дневен ред.

Между другото, любопитно е, че той е от... 42 точки само до момента. А винаги в последния момент се внасят и извънредни.

Грубо казано - основанията, по които Янаки Стоилов иска предсрочно освобождаване на Гешев, са: разгласяване на данни (СРС) от досъдебно производство, при това избирателно и тенденциозно, публични изявления и коментари, които показват пристрастност и предубеденост и нарушават презумпцията за невиновност, липса на еднакви критерии при преценката и действията по случаи, засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности, пренебрегване на принципа за случайно разпределение на делата.

Надежда Йорданова също внесе няколко свои основания: случаят с "Жоси", Елена Йончева, която дори европарламентът призна за репресирана от прокуратурата, делото „Баневи срещу България“ и коментарите на Гешев по адрес на адвокатурата и НПО, туита на Гешев, че подкрепя "законосъобразните" действия на МВР, докато МВР пребиваше граждани, за поредицата на АКФ „Осемте джуджета“, за немотивирано негативно отношение към високочувствителен в обществото въпрос - системата за случайно разпределение на делата, за инструкция, издадена от главния прокурор за временно отнемане на коли и за бездействие във връзка с отравянето на Емилиян Гебрев.