Хърватия окончателно ще въведе еврото от 1 януари 2023 г.

Това стана ясно днес, след като Съветът на ЕС подписа последните необходими за целта три правни акта.

Един от тези актове фиксира обменния курс на хърватската куна към еврото. Той е 7,53450 куни за 1 евро. Това съответства на текущия централен курс на хърватската парична единица във валутния механизъм, известен като ERM II.

След Хърватия остава още 6 страни членки на ЕС да въведат еврото. Единствено Дания ще запази кроната като национална парична единица.

България трябва да приеме еврото на 1 януари 2024 г.