Министерският съвет е приел актуализирания Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, съобщиха в петък от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

В плана отново са определени познатите пет етапа (от 0 до 4), като за всяка фаза са разписани противоепидемичните мерки, които да бъдат въвеждани на областно или национално ниво. 

Динамиката на заетостта на болничните легла се проследява на национално и областно ниво, въз основа на математически модел за комплексен анализ и оценка на риска за натоварването на болничната система, в който водещи критерии са 14-дневна заболяемост, % заетост на интензивните COVID легла и % заетост на неинтензивните COVID легла и се определят следните етапи, пише в плана. Конкретни числови параметри не се посочват.

Ето ги етапите и мерките, които те включват

Етап 0: слабо разпространение на COVID-19; не се отчита натоварване върху здравната система.

При ограничено местно разпространение, лечебните заведения за болнична помощ са в нормален режим на работа и в готовност за прием на пациенти.  

Етап 1: нарастване на интензивността в разпространението на COVID-19, увеличаване на заетостта на болничните легла от пациенти с COVID-19.

Става задължително носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги, градски транспорт и в други обекти, в които риска от заразяване е висок (напр. затвори).

Етап 2: епидемичен подем в разпространението на COVID-19, трайна тенденция за увеличаване на заетостта на болничните легла.

Задължително става носенето на защитна маска за лице на закрито в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и в други обекти, както и по време на различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора.

Въвеждане на здравни изисквания за наличие на документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19 за пристигащи със самолети от държави с епидемично разпространение на COVID-19 с регистрирани нива на 14-дневна заболяемост над 400 на 100 000 население.

Въвеждане на изискване за недопускане на не повече от 1 човек на 8 м2 в търговски обекти.

Ограничаване на свижданията в лечебни заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само свиждания при пациенти с болничен престой над 5 дни - по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19.

Ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи.

Недопускане смесване на ученици от различни паралелки. Въвеждане на задължителна регистрация на ежедневния брой отсъстващи ученици по медицински причини.

Етап 3: епидемично разпространение на COVID-19, отчита се натоварване на здравната система.

Носене на защитна маска за лице на открито при организирано или спонтанно струпване на хора.

Работа от разстояние (надомна), при възможност на 50% от персонала.

Въвеждане на здравни изисквания за наличие на документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19 за пристигащи през сухопътни и водни гранични пунктове от държави с епидемично разпространение на COVID-19 с регистрирани нива на 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население.

Преустановяват се свижданията в лечебните заведения и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Изключение се допуска по отношение на свижданията на пациенти в терминален стадий.

Въвежда се скринингово изследване за SARS-CoV-2 в учебните заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Преустановяват се групови дейности, които не са с професионален характер.

Преустановява се присъственото обучение в училищата в отделни населени места, области при достигане на 20% отсъствие на ученици и/или персонал

Ограничават се масови мероприятия, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други).

Ограничава се дейностите (капацитета) на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др.

Ограничават се присъствените обучения във висшите учебни заведения с въвеждане на посменно обучение, провеждане на неприсъствени лекционни обучения и др.

Етап 4: епидемичен пик в разпространението на COVID-19, претоварване на здравната система.

Въведени са здравни изисквания за наличие на документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19 за всички пристигащи в страната. Не се допускат лица, които не отговарят на здравните изисквания, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.

Преустановява се присъственото обучение в училищата.

Преустановяват се масови мероприятия (посещения на спортни, културни и други).

Преустановява се дейностите на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др.

Преустановяват се присъствените обучения във висшите учебни заведения

Мерките по етапи 0-4 могат да се прилагат на областно или на национално ниво, се уточнява в плана.

Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев посочи вчера, че след приемането на плана, със заповед на министъра на здравеопазването се очаква следващата седмица да се въведе задължително носене на предпазни маски в здравни и лечебни заведения, както и в домове за възрастни хора.