Парламентът да обсъди проекторешение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation от правителството с министър-председател Кирил Петков, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

Вносители на предложението са Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Предвижда се временната комисия да бъде създадена на паритетен принцип от 14 народни представители - по двама от всяка парламентарна група, и срокът ѝ на работа да бъде един месец.

Първа точка в проектопрограмата е ратификация на Споразумение за сметка между Министерството на отбраната (МО) на България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на Споразумение относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на България, между МО, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк.

Предвижда се депутатите да обсъдят на първо четене изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и ратификация на Протокол за изменение на Спогодбата между България и Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.

В проектопрограмата е и първото четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в Закона за специалните разузнавателни средства и в Закона за пазарите на финансови инструменти, както и на законопроекти за енергията от възобновяеми източници в морските пространства.

В четвъртък първа точка се предлага да бъде второто гласуване на промени в Закона за опазване на околната среда, с които се удължава срокът за регистрация на кладенци за собствени нужди.

Втора точка за четвъртък е законопроектът за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-D-SAD „Придобиване на осем нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските военновъздушни сили“ и на Международен договор (LOA) BU-P-LBC „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване“.

В седмичната проектопрограма е първото четене на промени в Търговския закон, както и на законопроекта за несъстоятелност на физическите лица. Предвидено е и изслушване на директора на НЕЛК Кънчо Райчев относно проблеми на хората с увреждания в работата на ТЕЛК и НЕЛК.

Като първа точка в петък се предвижда депутатите да обсъдят промени в Закона за съдебната власт, внесени от Министерския съвет. С измененията се предлага въвеждането на изрично правомощие на съответните колегии на Висшия съдебен съвет да приемат Кодекс за етично поведение на българските съдии, съответно Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи.

В проектопрограмата е и първото четене на промени в Закона за водите, предложени от Костадин Костадинов ("Възраждане") и група народни представители.

В петък е предвиден и редовен парламентарен контрол.