Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев уволни двама от членовете на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Това са Валентин Михов и Васил Щонов, назначени по времето на предишния редовен кабинет. Причината - неупражнен контрол над Управителния съвет. 

Всъщност това решение е продължение на скандала от последните дни, повдигнат от ГЕРБ. Партията твърди, че ББР е ощетена с 1 млн. лв., заради неосъществена облигационна емисия за рефинансиране на съществуващи задължения на банката. Въпреки че емисията е провалена, консултантските договори по нея са платени и именно те са в размер на 1 млн. лв. Днес министър Пулев е взел решението именно във връзка с тази информация. 

В мотивите към решението за освобождение пише, че решението за емисията е взето от Управителния съвет на 19 октомври на 2021 година и два дни по-късно то е одобрено от Надозорния съвет. Крайното решение обаче трябва да бъде одобрено от ресорния министър, който е и принципал на банката. 

"Междувременно обаче, 6 дни по-късно, се приема Решение № 16 на Конституционния съд на Република България от 27.10.2021 г., с което възниква възможност да бъдат оспорени актовете на министъра на икономиката, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Банката, с които е назначен надзорен съвет, избрал от своя страна действащия управителен съвет на Банката", пишат днес от министерството. 

Такова разрешение не е получено от тогавашната министърка Даниела Везиева, нито от наследника й Даниел Лорер. 

"Именно липсата на разрешението на министъра за облигацията е трябвало да даде повод да се упражни контрол от страна на надзорния съвет над управителния съвет и да не се допуска продължаване на подготовката на облигацията. Управителният съвет не е следвало да пристъпва към следващи действия по облигацията, но въпреки това той е ангажирал банки и консултанти и е позволил разход в размер на 929 856 лв., направен  между януари 2022 г., когато се ангажират банките по сделката, до ноември 2022 г., когато УС взима решението за прекратяването на облигацията, но и то не е потвърдено от новия Надзорен съвет, назначен от министър Пулев", пише още в мотивите. 

В мотивите допълнително се посочва, че министър Пулев, чрез новоназначения през ноември 2022 г. надзорен съвет, многократно е изисквал от Банката да предостави решението на едноличния собственик на капитала за емитиране на облигационна емисия, но такова решение не е предоставено, а в деловодната система на Министерство на иновациите и растежа не е налично.

Освен това, министерството твърди, че в крайна сметка УС на банката въобще не е стигнал до момента да пита принципала - тоест министъра, дали да продължи с емисията и това е пропуск на надзорния съвет, който именно трябва да надзирава УС. 

"В допълнение към горното, надзорният съвет на Банката не е упражнил адекватен контрол над управителния съвет, във връзка с изготвянето на бюджета на Банката за 2022 г. и неговото своевременно изпълнение. Не са заложени ясни и конкретни цели, съгласно разпоредбите на Закона за Българската банка за развитие, включително, но не само, финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната и намаляване на регионални дисбаланси. 

На базата на тези факти и обстоятелства, министър Пулев освобождава незабавно Валентин Михов и Васил Щонов, като членове на надзорния съвет на Банката. Решението има незабавно действие. Към момента решението на министър Пулев не включва освобождаването на двамата членове на надзора от отговорност", пише още в съобщението. 
 

Само преди два дни обяснение във фейсбук по темата даде и Управителят Цанко Арабаджиев, който разказа своята версия на ситуацията. По думите му идеята на емисията е била да се рефинансират задълженията на по-добра лихва, защото китайските инвеститори на предишното управление са давали прекалено скъпо финансиране. Консултантите на БНБ - международни банки с реноме - дават зелена светлина, но към момента до започване на операцията избухва войната в Украйна и ситуацията на пазарите рязко се влошата, а емисията става прекалено неизгодна. Консултантските договори обаче са изпълнени.