Страните членки (Съветът на ЕС) да приемат България, Румъния и Хърватия в Шенгенското пространство до края на годината.

За това настояват в писмо до правосъдните и вътрешните министри от ЕС председателите на четирите най-големи политически групи в Европейския парламент. Това са Манфред Вебер на Европейската народна партия (ЕНП), Ираче Гарсия на Прогресивния алианс на социалистите и демократите (СиД), Стефан Сежурне на либералите от „Обнови Европа“ (ОЕ) и Тери Райнтке и Филип Ламбер на „Зелените“/Европейски свободен алианс (ЕСА).

Писмото е огласено в навечерието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Брюксел, на който трябва да бъде взето решение "за" или "против" членството на трите кандидатки за Шенген.

Ще има две отделни гласувания, обяви чешкото председателство на Съвета. Едното ще бъде за Хърватия, а другото – за България и Румъния.

„Тези три страни членки не могат да имат клаузи за участие и неучастие и да носят цялата отговорност за външните граници на Шенген, без да се ползват от предимствата на Шенгенското пространство“, пишат политическите лидери.

Те припомнят двете положителни оценки от 16 и 23 ноември на Европейската комисия, че кандидатките изпълняват и прилагат всички условия за тяхното влизане в Шенген.

„Призоваваме да бъде гарантирано, че Съветът ще предприеме всички необходими стъпки въз основа на усилията и заслугите, потвърдени и препотвърдени от последователните доклади на Европейската комисия и в съответствие с мненията на Европейския парламент, изразени в съответните резолюции, и да приемат решение за пълното прилагане на клаузите на Шенгенското законодателство в България, Румъния и Хърватия до края на 2022 г., като така бъде гарантирано премахването на контрола по всички вътрешни граници на тези страни членки в началото на 2023 г.“, завършва писмото.

Нидерландия и Австрия вече заявиха, че ще блокират България. Австрия смята да гласува и против Румъния.