Европейската комисия предложи днес нови регулации, които ще задължат страните членки да признават правата на родители от един пол, получени в друга държава от ЕС, съобщи Euractiv.

Макар правото на свободно придвижване да е гарантирано от европейските закони, еднополовите двойки от държави, в които родителските права на двама родители се признават, биват отказани в 11 от държавите членки на ЕС. Сред тя е и България.

Родителите могат да загубят правото да взимат медицински или образователни решения за децата си, а децата губят правото да наследят единия си родител.

Предложението на ЕК по същество предлага създаване на всеобщ Европейски сертификат за родителство, който да бъде признаван навсякъде в рамките на Съюза. Ще бъдат признавани и съдебни решения за попечителство.

Бебето Сара е емблематичния български пример

Липсата на подобни регулации води и до правна неяснота по отношение на много малки деца - като т.нар. бебе Сара, дете на еднополова двойка от Испания, на което бе отказано сертификат за раждане от българските власти. Причината - България не признава еднополовия брак и родителските права за еднополовите двойки.

Така бебето на британка и българка остана на практика без гражданство. В крайна сметка се наложи казусът да стигне до Съда на Европейския съюз в Люксембург, преди българския Административен съд да отмени отказа на общината у нас да издаде акт за раждане на детето. Така за пръв път наш съд позволи дете от български произход, родено в ЕС, да има родители от един пол.

Предложението на ЕК по всяка вероятност ще срещне отпор у нас, както и в държави с консервативни правителства като Унгария и Полша.