Страните членки решиха да замразят отпускането на 6,3 милиарда евро за Унгария от еврофондовете, съобщиха в полунощ от Съвета на ЕС.

Това стана по препоръка на постоянните представители на държаните членки. С квалифициранво мнозинство те решиха да приемат мерки за защита на бюджета на ЕС срещу последиците от нарушаването на върховенството на закона в Унгария. Те са в сферата на обществените поръчки, ефективността на дейността на прокуратурата и борбата с корупцията.

По време на процедурата Унгария се ангажира да предприеме редица оздравителни мерки, които според Европейската комисия биха могли да доведат до справяне с проблемите. Съветът обаче смята, че приетите мерки имат значителни слабости и не се в състояние адекватно да адресират недостатъците, посочени от ЕК. Затова Съветът реши, че заплахите за европейския бюджет остават сериозни.

Същевременно обаче в светлината на броя и значимостта на задоволително приложените мерки и предвид степента на сътрудничество на властите в бюджета би било разумно да се смята, че рискът за бюджета възлиза на 55 на сто от ангажиментите на Брюксел по съответните програми.

На два пъти досега Комисията предложи орязване на 7,5 милиарда евро от еврофондовете, или две трети от финансирането на Унгария.

Решението да бъде намалена подлежащата на замразяване сума бе взето след компромис с Унгария. Часове преди решението на Съвета страните членки приветстваха позитивната оценка, дадена от ЕК на националния план за възстановяване и устойчивост на Унгария. Това стана също на срещата на постоянните представители в Брюксел. Отправена бе препоръка Съветът също да одобри плана.

Така Унгария ще получи граттове в размер на 5,3 милиирда евро. В замяна на това Будапеща се съгласи да оттегли резервите си за отпускането на макрофинансова помощ от 18 милиарда евро за Украйна през 2023 г. от страна на ЕС.

Предприетите от Съвета мерки са временни. Те могат да бъдат отменени по предложение на Комисията, без загуба на пари от еврофондовете, ако ситуацията бъде изцяло променена в срок от две години.