Българите са песимисти за това каква ще бъде 2023 г. за България, Европа и света. Това показват резултатите от национално изследване на Екзакта, проведено в периода от 5 до 12 декември 2022 г., чрез пряко полустандартизирано интервю с 1050 пълнолетни лица в 70 населени места на страната.)

Данните показват осъзнатостта на българите за това, че живеем във взаимосвързан свят, в който няма "острови на благоденствието" на фона на глобалните кризи, неблагополучия и заплахи. Българските политици ще трябва да могат да "калкулират" своите възможности и ограничения при подобна специфика на масовото съзнание.

54% от българите дават негативна прогноза за това каква ще бъде Новата 2023 година за света. 29% от тях очакват тя да е толкова лоша колкото 2022 г., а 25% се опасяват, че Новата 2023 г. може да е и по-лоша от 2022г.

23% от българите очакват 2023г. да е по-добра за света от 2022 г. Така мислят предимно млади, образовани, заможни хора и столичани.

Скептицизмът на българите нараства когато питаме каква ще бъде Новата година за Европа. 61% имат негативни очаквания. Една трета от тях очакват Новата година да е толкова лоша за Европа, колкото е 2022 г., а 28% допускат, че 2023 г. може да е и по-лоша.

Добра 2023 г. за Европа очакват една четвърт от интервюираните - предимно млади и образовани хора с висок стандарт, както и жители на столицата.

Най-много са песимистите относно това каква ще бъде Новата година за България. 65% от интервюираните декларират негативни очаквания. Според 36% от тях, 2023 г. ще е по-лоша от 2022 г., а според 29%, 2023г. ще е толкова лоша, колкото е 2022г. Песимисти за 2023 г. са по-често хора с нисък стандарт на живот, роми и жители на градовете-областни центрове, а оптимисти-младите хора и столичаните.

Оптимистите за бъдещето на страната ни са намалели двойно за последната година.
На фона на скептичните очаквания за 2023г. като цяло, регистрираме малко повече оптимисти за следващата година в личен план - 36%. Песимисти за своята 2023 г. са 47% - по-често необразовани, бедни и политически апатични българи, а оптимисти са млади и образовани хора, столичани, симпатизанти на ПП, на ДБ и на ГЕРБ.

От вторичния статистически анализ е видно, че на 17% възлиза делът на българите, които имат оптимистични очаквания за 2023г. едновременно: за света, за Европа, за България и за себе си. 26% пък са хората с песимистични очаквания едновременно за света, за Европа, за България и персонално за себе си през Новата 2023г.