От януари до края на месец ноември 2022 г. са регистрирани общо 70 447 престъпления., Товъ съобщи днес БТА обобщавайки данните от месечните бюлетини на МВР за състоянието на престъпността. 

Разкритите престъпления за същия период са над 22 хиляди. Установени са общо 37 789 души - извършители на противозаконни деяния (с всичките условности на това, което полицията влага в това понятие, бел. ред на Клуб Z).

Сравнение

Според годишния Доклад за дейността на МВР през последната не-COVID година, 2019 г., тогава са регистрирани общо 89 208 престъпления, от които 86,5% – против личността и собствеността на гражданите и 13,5% – икономически.

Нещо повече - дори през 2019-а от вътрешното ведомство се хвалят, че пък спрямо 2018 г. това означава намаление на регистрираните престъпления с около 11,3%. Регистрираните през 2019 г. престъпления против личността и собствеността на гражданите (77 201) са били с 12,3% по-малко от предната година (88 000). Коефициентът на престъпност, или брой престъпления на 100 хил. души, за 2019 г. е бил 1274,4 броя и пак е бил за похвала на фона на 1436,7 през предходната.

Макар данните в единия случай да са за цяла година, а в другия - за 11-месечието на м.г., съвсем очевидно е, че едва ли ще се "наваксат" близо 19 000 престъпления за месец. Иначе казано - данните за току-що свършилата година са по-скоро добри. При това - въпреки христоматийни криминогенни фактори като финансовите затруднения на населението, обедняване, инфлация и т.н.

На фона на това, както Клуб Z вече писа - напълно неясно е защо след падането на ГЕРБ от власт през април 2021 г. главният прокурор Иван Гешев обикаля страната и повсеместно говори за "пълен провал, национална катастрофа, за губене не войната" с престъпността... Между другото, по повода имаше запитване на "Дневник" по Закона за достъп до обществена информация - какви статистически данни ползва прокуратурата за тези си твърдения, но на медията бе отказано.

Да се върнем на 2022 г.

Регистрираните убийства (довършени и опити) у нас са общо 109, най-много те са през август – 17, а разкритите убийства са около 100. Според информацията на МВР регистрираните управления на МПС след употреба на алкохол са 4217, а след употреба на наркотици - 3523. 

По данни на полицията регистрираните случаи на домашно насилие от януари до края на ноември миналата година са общо 855, а разкритите – 238. Най-много случаи е имало през месеците август – 111, и юли – 91, продължава БТА (разбира се, при това престъпление латентността, т.е. - несъобщаването, традиционно е огромна, бел. ред на Клуб Z)

Държавната информационна агенция припомня, че по време на форум, посветен на политики и действия за борба с насилието над жени, стана известно, че за периода 1 януари до 31 октомври 2022 г. по реда на Закона за защита от домашното насилие са издадени общо 3085 заповеди за защита. От тях 2163 са за незабавна защита, а 922 - за постоянна.

Също така на 21 декември м.г. Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание одобри на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие. Освен това във връзка с борбата срещу домашното насилие от Министерството на правосъдието предвиждат създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие на територията на страната и по отношение на български граждани в чужбина, потърсили помощ и подкрепа, съобщава още БТА.

Факт е, че у нас единен централизиран регистър на тези пресътпления все още няма.