Само 49 на сто от респондентите в България смятат, че членството в ЕС е нещо добро.

Това показва последното проучване на Евробарометър за Европейския парламент.

По този показател страната ни е сред последните в ЕС. По-зле от нас са Италия и Румъния (по 46%), Словакия (44%), Гърция (43%) и Австрия (42%). В същото време настоящите кризи и най-вече войната в Украйна засилват подкрепата на гражданите на Съюза за членството. 62 процента от анкетираните смятат, че то е добро.

54 на сто от анкетираните у нас смятат, че членството в ЕС е важно, а 60 на сто – че сме спечелили от него. По тези два показателя страната ни заема предпоследно място, като изпреварва съответно Словакия (48%) по първия и Австрия (55%) по втория въпрос. Данните за европейските граждани общо са респективно 66 и 72 процента.

За 53% от българските респонденти най-голямото предимство от членството в ЕС е, че Съюзът предоставя нови възможности за работа. Следващите по важност ползи от членството за сънародниците ни са по-доброто сътрудничество между България и другите държави членки (33%), както и поддържането на мира и укрепването на сигурността (29%).

Гражданите на ЕС са обезпокоени от кризата с разходите за живот и очакват от Брюксел допълнителни мерки, става ясно от проучването.

Това важи за повече от 7 на всеки 10 анкетирани във всички държави. Най-високи са резултатите в Гърция (100%), Кипър (99%), Италия и Португалия (по 98%). В България процентът също е сред най-високите – 96.

На второ място по честота на споменаване на европейско ниво с 82 на сто е заплахата от бедност и социално изключване, следвана от изменението на климата и опасността от разпростирането на войната в Украйна в други държави (81%). Българските респонденти също посочват тези опасности на второ и трето място (съответно 86% и 85%).

Почти половината от жителите на ЕС (46%) изтъкват, че жизненият им стандарт вече е понижен заради последиците от пандемията от COVID-19, войната в Украйна и кризата с разходите за живот. Други 39% все още не са усетили понижаване на жизнения си стандарт, но очакват това да се случи през тази година. Данните за България по тези показатели са съответно 53% и 28%.

Увеличава се делът на гражданите със затруднения при плащането на сметки „през повечето време“ или „понякога“. От есента на 2021 г. общото увеличение по тези показатели е с 9 процентни пункта - от 30% на 39%. В България те са почти двойно над средните за Европа - 64% от анкетираните имат затруднения „през повечето време“ или „понякога“ при плащането на сметки.

На фона на най-високото ниво на инфлация от десетилетия насам гражданите искат Европейският парламент да се съсредоточи върху борбата с бедността и социалното изключване (37%). Общественото здраве продължава да е от значение за много граждани (34%), както и продължаването на действията срещу климатичните промени (31%). Следва подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (31%). Основните приоритети на ЕП според българските респонденти трябва да бъдат борбата с бедността и социалното изключване (44%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (43%), общественото здраве (34%), както и темата за демокрацията и върховенството на закона (27%). Действията срещу климатичните промени са припознати едва от 10% от респондентите, което представлява близо 20 процентни пункта разлика със средните нива за Европа.