Най-ниското ниво - Районна прокуратура-Благоевград се е задействала по повод поредния ремонт на пътния участък от Симитли към Разлог през местността Предел. Това става ясно от съобщение на държавното обвинение.

В отговорите на контролните органи, които са изпратени по искане на прокуратурата, се отличават интересни изводи:

- категоризацията на дефектите на пътната инфраструктура не отговаря на нормативните изисквания.

- не са предприети и необходимите мерки за ограничаване на предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия;

- въведената временна организация на движение по време на работата не осигурява необходимите нива на безопасност;

- липсва ефективен контрол върху проектната разработка и последващата реализация;

- качеството на проектната разработка не е на необходимото ниво, като при подготовката й има допуснати пропуски и несъответствие с нормативната уредба;

- възложителят е допуснал съществени пропуски при упражняването на строителния надзор, които влияят върху безопасността на движение.

Всичко това е плод от междуведомствена проверка, след като Районна прокуратура е възложила "проверка на ремонта на път II-19 в участъка от гр. Симитли до местността „Предел“... по реда на надзора за законност и за защита на обществения интерес и правата на гражданите".

Вместо обаче някакви обвинения за злоупотреби, държавното обвинение...

"... предложи конкретни мерки за тяхното отстраняване и извършване на последваща инспекция от контролните органи", гласи обще съобщението.

Изпълнението е възложено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията пътна инфраструктура, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Областното пътно управление – Благоевград и сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР – Благоевград.

През късната есен на м.г. медии пуснаха жизнеутвърждаващи репортажи как ударно се ремонтира участъкът от път II-19. Изпълнител на въпросния ремонт на участъка бе "Грома холд" - наследник на "Агромах", фирмата на покойния вече Методи Бачев.

Пътят при Предела имаше още едно пропадане през 2014 г. - и тогава също бе току що изграден.

Ето и пълното съобщение на прокуратурата:

Районна прокуратура – Благоевград изготви предложения до контролните органи за мерки по отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения при ремонта на пътния участък от гр. Симитли до местността „Предел“

В резултат на проверка на ремонта на път II-19 в участъка от гр. Симитли до местността „Предел“, възложена от Районна прокуратура – Благоевград по реда на надзора за законност и за защита на обществения интерес и правата на гражданите, постъпиха отговори от контролните органи.

Съобщава се за извършена съвместна проверка с представителите на Районно управление на полицията – Разлог и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Направен е оглед на ремонтните дейности в конкретен участък, събрана е документация, касаеща изпълнението на обекта, в т.ч. сключените договори, въведената временна организация за безопасност на движението, изпълнението на хоризонталната маркировка.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е извършила инспекция на пътна инфраструктура и последващ анализ и оценка на съответствие с приложимата нормативна уредба.

Установено е, че категоризацията на дефектите на пътната инфраструктура не отговаря на нормативните изисквания. Не са предприети и необходимите мерки за ограничаване на предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия, както и такива за минимизиране на последствията от тях.

Въведената временна организация на движение при извършвания ремонт не осигурява необходимите нива на безопасност. Съществен недостатък е и липсата на ефективен контрол върху проектната разработка и последващата реализация.

Качеството на проектната разработка не е на необходимото ниво, като при подготовката й има допуснати пропуски и несъответствие с нормативната уредба.

Възложителят е допуснал съществени пропуски при упражняването на строителния надзор, които влияят върху безопасността на движение по време на строителството.

С оглед констатиране на допуснатите пропуски и нарушения Районна прокуратура – Благоевград предложи конкретни мерки за тяхното отстраняване и извършване на последваща инспекция от контролните органи. Изпълнението им е възложено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията пътна инфраструктура, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Областното пътно управление – Благоевград и сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР – Благоевград.