Новите градски автобуси в ЕС трябва да бъдат с нулеви емисии от 2030 г. нататък

Това се казва в огласено днес предложение на Европейската комисия.

Тя предлага също от 2030 г. емисиите на въглероден диоксид от новите камиони да бъдат намалени с 90 на сто в сравнение с нивото през 2019 г.

Мерките в предложението са в съответствие с целите на Зеления преход и на механизма REPowerEU. Те засягат всички нови  тежко товарни автомобили и са от 2030 г. нататък. Камионите, градските и междуградските автобуси са причина за над 6 на сто от парниковите емисии в ЕС. Затова ЕК предлага постепенното въвеждане на по-строги стандарти за въглероден диоксид за почти всички нови тежкотоварни автомобили:

• Намаление с 45% от 2030 г.;

• С 65 на сто от 2035 г.;

• С 90 на сто от 2040 г.

Това предложение ще има и положителен ефект върху енергийния преход, изтъкват от ЕК. Това ще стане чрез намаляване на търсенето на вносни изкопаеми горива и пестене на повече енергия в транспортния сектор. Транспортните оператори и потребители ще бъдат облагодетелствани чрез поевтиняването на горивото. Мерките ще се отразят положително и на чистота на въздуха в европейските градове, както и на здравето на гражданите на Съюза.

Ще бъдат допускани и изключения. Те ще обхванат производителите с малки производствени обеми, тпревозни средства, които се използват в минното дело, горите и селското стопанство, произведените специално за военни цели, верижните коли, пожарните коли, боклукчийските камиони, както и предназначените за гражданска защита.

Ще бъде създаден и специален механизъм за възобновяеми източници и горива с ниско съдържание на въглерод. Така ще бъде създадена инициатива за пренасочване на горива, необходими за декарбонизиране на сектори с малко алтернативи като морския и въздушния транспорт, към сухопътния.