Продължаването на заложените бюджетни политики поставя пред риск фискалната стабилност на държавата, създава риск пред поддържането на фиксирания курс лев-евро и в краен случай може да се стигне до нарочно кредитиране от Международния валутен фонд.

Тези катастрофални предположения прави Министерството на финансите в свой доклад, представен и приет днес от Министерски съвет. Теориите за катастрофата бяха допълнително раздути от ресорната министърка Росица Велкова на специален извънреден брифинг. 

Целта на доклада е да представи бюджетната ситуация пред министрите, които през него да дадат мандат на МФ да започне изготвянето на нов бюджет за настоящата година, който да се приеме - евентуално - от следващото Народно събрание. Той ще бъде внесен за разглеждане на 26 април. 

МФ сумира всички проблеми пред финансовата стабилност, като в основата им - според хората на Росица Велкова - са раздутите разходи, които не могат да бъдат поддържани. При всички положения обаче, последици като риск за валутния курс и заеми от МВФ е прекомерно черногледство, което не може да бъде подкрепено с никакви конкретни данни. 

Ако разходите останат в този размер, каквито са предвидени сега, МФ очаква дефицит от 6,8%. Така като един от проблемите, които могат да се появят и са идентифицирани от МФ е следният: 

"Увеличава се рискът от включване на страната ни в процедура по прекомерен бюджетен дефицит още на база на прогнози за нарушаване на фискалните правила, което поражда задължения за предприемане на незабавни, коригиращи мерки, неизпълнението на които може да доведе до санкции от ЕК, в т.ч. и спиране на плащания"

В прав текст МФ пише и че има възможност за "отлагането за неопределено време присъединяването на страната към еврозоната или поставяне на условия за промяна на фиксирания курс лев към евро". 

"Повишаване цената на дълговото финансиране и затруднения при емитиране на външни и вътрешни заеми, което ще създаде ликвидни проблеми за финансиране на бюджетни разходи, както и до значително повишаване на лихвените разходи за обслужване на дълга. При този сценарий може страната ни да ползва заем от МВФ, който също ще наложи рестриктивни фискални изисквания като условия за получаване на заема", пишат още от МФ. 

Мерките

Велкова предлага разширяване на данъка за свръхпечалби на енергийните дружества към всички юридически лица. Това ще бъде еднократен данък, който ще плаща с авансови вноски с начало от месец юли с изравняване през 2024 година. Свръхпечалба се изчислява на база печалбата през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. + 20%. Ако печалбата е над тези суми, то всяка фирма ще дължи 33% данък на тази горница. 

Второ - държавата увеличава тол таксите. Трето - увеличава концесионните такси с инфлацията. Четвърто - възстановяване на ДДС ставките за някои сектори. 

Правителството иска увеличен фискален контрол и предварително задължение да се декларира ДДС при рискови стоки

Генерално - Велкова предлага дефицитът да се свие до под 3%, за да се избегнат всички изброени рискове.