Междуправителственият панел по изменение на климата представя днес окончателния си доклад за проблемите в околната среда и мерките, които са необходими.

Докладът се забави с два дни заради спорове сред членовете на комисията. Сред тях има представители на политиката и науката. Те заседаваха в  Швейцария за основата на предстоящите преговори за климата.

Когато става въпрос за опазване на климата, правителствата по света се страхуват от огромни разходи, поради което многократно се опитват да повлияят на окончателните декларации в своя полза. Подобен пазарлък очевидно е имало и на срещата на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC). Но сега експертната група - с огромно закъснение - все пак постигна съгласие по обобщаващия си доклад за изменението на климата.

От миналия понеделник над 600 представители на науката и политиката обсъждаха ред по ред документа. Обсъжданията трябваше да приключат в петък, но продължиха до неделя вечерта. Докладът ще бъде представен в 14 ч. в Интерлакен, Швейцария.

Междуправителственият панел по изменение на климата (IPCC) е междуправителствен орган с представители на 195-те страни членки. Той дава мандат на научната общност приблизително на всеки седем години да обобщи всички констатации относно изменението на климата. Панелът беше създадена от Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП) и Световната метеорологична организация (СМО).

Основните послания са синтез на всичко, което се е случило през последните пет години. Те вече са ясни: изменението на климата напредва по-бързо от очакваното, а предприетите досега мерки за опазване на климата далеч не са достатъчни, за да се ограничи затоплянето до 1,5 или поне до по-малко от 2 градуса над прединдустриалните нива. По-бедните страни се нуждаят от много по-голяма финансова подкрепа, за да избегнат вредните за климата емисии и да се подготвят за вече рязко нарасналите рискове от суши, горещи вълни и наводнения.

"Това, което се казва в него, е научно установено, това вече не се поставя под съмнение", заяви пред информационната агенция DPA Йохем Мароцке, директор на Института по метеорология "Макс Планк" в Хамбург.

"Друг е въпросът какво се прави от него." Мароцке е участвал в няколко доклада на Междуправителствената експертна група по изменение на климата, но не участва в този доклад.“

„В противен случай животът в градовете ще стане непоносим“, посочва той.

Изследователят казва, че е песимист, че сега правителствата ще направят това, което е спешно необходимо.

„Отношението често е следното: защо аз да полагам усилия, ако другите не го правят?“ Но това е фатално, казва той. „Това е изключително труден проблем на сътрудничеството.“