Председателят на ВКС Галина Захарова, на ВАС - Георги Чолаков, правосъдният министър Крум Зарков, шефът на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, членове на ВСС, експерти от президенството, съдии и мн. др.

Това ще са някои от гостите на Национална конференция, посветена на медиацията по висящи съдебни дела. Това съобщават днес от пресслужбата на Висшия съдебен съвет - организатор на форума.

Националната конференция се организира от ВСС в изпълнение на реформата „Върховенство на правото“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта естествено е - разширяване на използването на алтернативните способи за решаване на спорове.

На форума ще бъдат обсъдени промените в Закона за медиацията, които са факт от този февруари, свързаните с тях изменения в Гражданския процесуален кодекс и предвижданата подзаконова нормативна уредба относно въвеждането на института на съдебната медиация.

Ето и оригиналното прессъобщение на ВСС:

На 22 март 2023 г., сряда, от 11 часа, в зала № 15 „Тържествена“ на Съдебната палата в гр. София ще се проведе Национална конференция на тема: 

"Медиацията по висящи съдебни дела – възможности и полза за всички участници“

Националната конференция се организира от Висшия съдебен съвет, в изпълнение на реформата „Върховенство на правото“ по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез разширяване на използването на алтернативни способи за решаване на спорове.

На форума ще бъдат обсъдени промените в Закона за медиацията (обн. ДВ, бр. 11/02.02.2023 г.), свързаните с тях изменения в Гражданския процесуален кодекс и предвижданата подзаконова нормативна уредба относно въвеждането на института на съдебната медиация, създаването на съдебните центрове за медиация, новата роля на съдебните медиатори, на адвокатите, и други важни въпроси.

Законовите промени са резултат от съвместните усилия на работната група към проекта, с участие на съдии, адвокати и медиатори. ЗИД на ЗМ е сред законите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, които бяха приети от 48-то Народно събрание.

В работата на конференцията ще вземат участие представители на Президентството, Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет, председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, председателите на апелативните съдилища, съдии от Софийски градски съд и от Софийския районен съд, Националния институт на правосъдието, представители на Прокуратурата на Република България, на адвокатските колегии, на неправителствени организации, работещи в областта на медиацията, на дипломатически мисии на Европейската комисия, Германия, Великобритания, САЩ и други, както и представители на политически партии, участвали в 48-то Народно събрание.

Приветствия ще отправят Крум Зарков – министър на правосъдието, Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, членове на Висшия съдебен съвет и Ивайло Дерменджиев – председател на Висшия адвокатски съвет.