Делото за видеоизлъчването на живо на изборния процес ще продължи, стана ясно днес след решение на петчленен състав на Върховния административен съд.

През 2021 г. ЦИК и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) представиха указания, които на практика изключваха възможността да има видеозапис и излъчване на живо в секционните избирателни комисии.

"Всички останали участници в изборния процес не могат да обработват лични данни чрез видеозаснемане и/или разпространение поради несъвместимост на ролята им в изборния процес с целта на обработване на лични данни чрез видеозаснемане в изборния процес", бе тезата на ЦИК тогава.

От "Демократична България" обжалваха тези указания, а Административен съд-София ги отмени. 

Очаквано, ЦИК и КЗЛД обжалваха на по-горна инстанция. Тричленен състав от ВАС обаче прецени, че тъй като указанията са издадени преди вота, който вече е минал, е изчезнал и правният интерес на двете институции от извършване на съдебен контрол върху законосъобразността на акта.

Друга теза в подкрепа на отказа за разглеждане бе, че ако те се произнесат, има възможност за обжалване пред петчленен състав на ВАС, което не е могло да стане преди тогавашния вот.

Петчленният състав сега е на съвсем друго мнение - според тях тези указания се отнасят за изборите в България по принцип, и това, че едни са отминали, не значи, че няма да дойдат други.

"От съществено значение е и обстоятелството, че по делото е отправено и преюдициално запитване, по което е постановено решение от Съда на ЕС, но последното е отчетено само формално в мотивите на обжалвания съдебен акт. За правилния изход на спора е необходимо тълкуването, дадено от СЕС с решението по дело С- 306/21, да бъде съотнесено към спорните факти", отбелязват върховните съдии.

И връщат делото отново в съдебна процедура. По всяка вероятност това означава, че на тези избори ще има видеонаблюдение - за което вече са закупени хиляди смартфони и стойки - но не е ясно дали тази възможност ще съществува в бъдеще.