До 2026 г. най-малко на всеки 60 километра в ЕС трябва да има зарядни устройства с полезна мощност поне 400 киловата за автомобили с алтернативно гориво.

Това гласи временно споразумение, постигнато снощи между Европейския парламент и шведското председателство на Съвета на ЕС. То актуализира европейскитге правила за инфраструктурата за алтернативни горива и поставя минимални задължителни цели. Страните членки трябва да представят национални планове за постигането им.

Зарядните станции ще бъдат разположени по пътищата на транспортната мрежа TEN-T. До 2028 г. инсталациите трябва да засилят полезната си мощност поне до 600 киловата.

За камиони и автобуси трябва да има такива инсталации поне на 120 километра. Те трябва да бъдат разположени по половината от главните пътища в ЕС 2028 г. и да имат полезна мощност от 1400 до 2800 киловата в зависимост от пътя.

Отделно от 2028 г нататък се предвижда да има по две зарядни станции за камиони на сигурни и безопасни паркоместа.

За всички случаи се предвиждат дерогации за отдалечени райони, острови и пътища с малък трафик.

Преговарящите се разбраха също така до 2031 г. най-малко на 200 километра да има водородни зарядни станции по пътищата на TEN-T.

Ползвателите на автомобили с алтернативно гориво трябва да могат да заплащат лесно на зарядните инсталации с банкови карти, безконтактни устройства, а в определени случаи да използват и QR кодове.

Цената на алтернативното гориво трябва да бъде показана на киловатчас, на минута/сесия или на килограм. Тя трябва да бъде разумно, лесно и ясно сравнима, прозрачна и недискриминираща.

До 2027 г. Европейската комисия трябва да създаде база данни за алтернативните горива.

Споразумението трябва да бъде одобрено от Комитета на постоянните представители към Съвета (КОРЕПЕР) и Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент. След това предстои одобрение от целия Парламент и от страните членки (Съвета).