Новите леки коли и ванове в ЕС ще трябва да намалят със 100 процента емисиите си от 2035 г.

Страните членки (Съветът) одобриха днес регламента, установяващ по-строги изисквания за намаляване на емисиите от въглероден двуокис (СО2).

Решението бе взето от министрите на енергетиката на страните членки. България се въздържа заедно с Италия и Румъния, съобщиха източници от Съвета. Полша гласува „против“.

Това стана, след като Германия спечели дерогация за автомобили, движещи се със синтетични горива.

Това ще става постепенно. В периода 2030-2034 г. емисиите при новите коли ще бъдат намалени с 55%, а при новите ванове – с 50 процента. И в двата случая намаляването на СО2 е в сравнение с равнището от 2021 г.

От 2025 до 2029 г. ще функционира регулационен стимулиращ механизъм за автомобили с нулеви и ниски емисии. В неговите рамки ако един производител изпълнява определени критерии за продажбата на такива коли, той може да получи отстъпка и да има право на по-малко стриктни цели за СО2. Критерият е 25% за колите и 17% за вановете.

Мярката е част от пакета „Подготвени за цел 55“. Тази цел представлява набор от законодателни предложения за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55% до 2030 г.