Европейската комисия предложи днес от бюджета на ЕС да бъдат осигурени 500 милиона евро за разгръщане на производството на боеприпаси.

Идеята е свързана с решението на страните членки (Съвета) от 20 март за доставка на боеприпаси за Украйна и за запълване на европейските запаси. Предложението бе представено от еврокомисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон. Той посети 11 страни членки, сред които България, за да провери на място капацитета на военните заводи на тяхна територия.

Това е т. нар. трета писта от предложения от Естония и оодобрен от Съвета пакет от военна помощ за Украйна.

Предвижда се безвъзмездно да бъдат предоставяни средства за разширяване и осъвременяване на производството, за разгръщане на нови производствени мощности, за запасяване със суровини, за удължаване на живота на боеприпаси с изтичаща годност, както и за преквалификация на работници. ЕК предлага да се съберат данни за възможните затруднения по производствените вериги.

Според предложението е необходимо държавите членки да могат да дават предимство на някои военни поръчки. Трябва също така да се ускорят издаването на разрешителни и работата по съответните обществени поръчки. От ЕК очакват предложението да бъде одобрено преди лятото.

Търсенето на боеприпаси на световния пазар е нараснало заради руската агресия в Украйна. Това води до несъответствие между търсенето и предлагането, изтъкват от Комисията.

По ирония на съдбата предложението е с абревиатурата ASAP. Тя иде от Act in Support of Ammunition Production (Акт в подкрепа на производството на боеприпаси). По-известното значение на съкращението обаче е as soon as possible (възможно най-бързо). Вероятно става дума за търсен ефект, намекват запознати.