Шведското председателство на ЕС реши да деактивира механизма за интегрирана реакция на политическо равнище при кризи (IPCR) на COVID-19.                                               

Той ще продължи да действа в наблюдателен режим. Свързаните с пандемията въпроси ще бъдат решавани в Комитета на ЕС за здравна сигурност (КЗС) и Работната група „Обществено здравеопазване“ към Съвета на ЕС.

Председателството ще продължи да следи ситуацията и при необходимост отново ще задейства механизма за отговор.

Шведското председателство реши също така да деактивира IPCR за опустошителните земетресения в Турция и Сирия. Той също ще продължи да действа в режим на наблюдение, за да може да бъде споделяна информация за гражданската защита и хуманитарните операции.