Министерството на финансите ще създаде работна група, от която се очаква да предложи консенсусни мерки за подобряване на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС.

В нея освен представители на министерството и на Националната агенция по приходите, ще бъдат поканени за участие също бизнес организациите и всички заинтересовани страни, съобщава министерството на финансите.

Министър Росица Велкова взела това решение във връзка с изразените становища по повод публикувания за обществено обсъждане Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Документът не е утвърден и не е влязъл в сила, пише в съобщението, цитирано от БТА.  

"Всички действия на МФ имат за цел единствено подобряването на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. Това обаче няма да става за сметка на увеличена административна тежест за коректния бизнес, от който зависи развитието на икономиката", заявяват от МФ.   

Представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) организира работни срещи с парламентарно представените партии за обсъждане на предложените промени за прилагане на Закона за ДДС с цел да се избегне приемането на промени, които ще доведат до голяма административна тежест за бизнеса, съобщиха същевременно от ИДЕС.