Инфлацията няма как да бъде намалена бързо без структурни мерки в бюджета, обяви в интервю за БНР Любомир Дацов - член на Фискалния съвет и бивш министър на финансите.

"Структурни политики означават мерки, свързани с редуциране на администрацията, например. Да имаш структурен подход в промяна на системата. Във всяка система има вътрешни резерви, свързани с ефективността на работа, които във времето се натрупват. Структурните мерки са за предпочитане, защото във времето дават по-положителен ефект", каза той.

И допълни, че бюджетът трябва да се приеме от правителство с дълъг мандат.

"Когато правиш нещо с три дена хоризонт напред, то винаги ще е късопаметно и с къси крака. В момента имаме влошена бюджетна стабилност. Икономическата обстановка е интересна - имаме растеж, имаме ниска безработица, имаме най-бързо нарастване на доходите в Европейския съюз. Опира се до това - какво трябва да се направи с бюджета", допълни Дацов.

Според него спрямо икономическите условия страната трябва да има „малко над балансиран бюджет“ с положително салдо.

„Това означава, че отклонението в бюджета не е да се намерят 3% от БВП, а близо 6%, което е близо 11 млрд. лева съкращения. Това са резултатите от взимането на "добрите" решения през последните две години. Много бързо стана ясно, че трябва да се плаща сметката", добави финансистът.

Той йсмята промените в данъчната система са неизбежни.

"И данъкът върху печалбата, и данъкът върху доходите влияят върху формирането на цените на стоките и върху ефективността. Имаме нужда да потиснем потреблението и да стимулираме предлагането. Намаляването на косвените данъците стимулира предлагането, а увеличаването им - намалява предлагането".