Европейската комисия одобри българска схема в размер на 50 милиона лева (26,50 милиона евро), която ще даде на „Български пощи“ ЕАД  спешна ликвидна подкрепа.

Компанията има близо 3000 поделения в цялата страна и персонал от 8500 души.

Тя има спешна нужда от ликвидност заради инфлацията и нарасналите разходи, свързани с работата ѝ, се казва в съобщението на ЕК. В Брюксел смятат, че тази мярка ще помогне да продължи изплащането на пенсиите, както и за продължаването на универсалните пощенски услуги, които са в интерес на българската икономика и население.

Ликвидността ще бъде осъществена под формата на заем. България е поела ангажимент да го изплати след шест месеца. Другият вариант е от „Български пощи“ да предоставят план за преструктуриране, който да бъде надежден в дългосрочна перспектива. Планът трябва да бъде оценен и одобрен от ЕК.